(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi và rất mong nhận được câu trả lời
Người hỏi : võ Tràng Giang     Số điện thoại: 096 XXXXX101     Email:      Địa chỉ: số nhà 74 ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/03/2024 - 16 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 27/03/2024 - 08 Giờ 14 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Anh/chị vui lòng truy cập Link sau để xem kết quả trả lời: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=24995

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cho tôi hỏi và rất mong nhận được câu trả lời
 Nội dung câu hỏi:
kính gửi BCHQS tỉnh Tây Ninh. Tôi tên Võ tràng Giang. tôi nhập ngũ ngày 8 tháng 3 năm 1988. tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. đến ngày 20 tháng 09 năm 1989 chúng tôi được rút quân về nước. đến ngày 30 tháng 04 năm 1991. chúng tôi được xuất ngũ trở về địa phương. khi trở về địa phương tôi có đến huyện đội Châu Thành để đăng ký quân dự bị động viên. thì huyện đội có giữ lại của tôi 01 giấy xuất ngũ .01 huy chương chiến sĩ vẻ vang. đến thời điểm hiện tại bây giờ .chúng tôi đã quá tuổi dự bị động viên 6_7 năm nay rồi. mà chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy giải ngạch quân dự bị động viên. tôi có đến huyện đội Châu Thành hỏi về huy chương chiến sĩ giả danh của chúng tôi. trả lại cho chúng tôi. thì các đồng chí ở huyện Thoại Châu Thành trả lời là không biết. một câu trả lời rất thiếu trách nhiệm. và tôi có hỏi về vấn đề với vợ gặp phương dự bị. thì các đồng chí ở huyện đội để làm cho tôi. Nhưng nay đã hơn 6 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được giấy giải  nghach quân dự bị động viên. và cũng chưa nhận được câu trả lời về huy chương chiến sĩ vẻ vang của chúng tôi. như vậy trách nhiệm của các đồng chí ở huyện đội Châu Thành đối với những người có công như chúng tôi như vậy có công bằng không. Rất mong nhận được câu trả lời của BCHQS tỉnh Tây Ninh xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
kính gửi BCHQS tỉnh Tây Ninh. Tôi tên Võ tràng Giang. tôi nhập ngũ ngày 8 tháng 3 năm 1988. tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. đến ngày 20 tháng 09 năm 1989 chúng tôi được rút quân về nước. đến ngày 30 tháng 04 năm 1991. chúng tôi được xuất ngũ trở về địa phương. khi trở về địa phương tôi có đến huyện đội Châu Thành để đăng ký quân dự bị động viên. thì huyện đội có giữ lại của tôi 01 giấy xuất ngũ .01 huy chương chiến sĩ vẻ vang. đến thời điểm hiện tại bây giờ .chúng tôi đã quá tuổi dự bị động viên 6_7 năm nay rồi. mà chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy giải ngạch quân dự bị động viên. tôi có đến huyện đội Châu Thành hỏi về huy chương chiến sĩ giả danh của chúng tôi. trả lại cho chúng tôi. thì các đồng chí ở huyện Thoại Châu Thành trả lời là không biết. một câu trả lời rất thiếu trách nhiệm. và tôi có hỏi về vấn đề với vợ gặp phương dự bị. thì các đồng chí ở huyện đội để làm cho tôi. Nhưng nay đã hơn 6 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được giấy giải  nghach quân dự bị động viên. và cũng chưa nhận được câu trả lời về huy chương chiến sĩ vẻ vang của chúng tôi. như vậy trách nhiệm của các đồng chí ở huyện đội Châu Thành đối với những người có công như chúng tôi như vậy có công bằng không. Rất mong nhận được câu trả lời của BCHQS tỉnh Tây Ninh xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: