(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người hỏi : Nguyễn Văn Hiển      Số điện thoại: 0962XXX457     Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/03/2024 - 09 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 25/03/2024 - 11 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:
ngày 16 tháng 2 năm 2024 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tân Biên mã hồ sơ 000.00.12.H53-240216-0015. hẹn trả ngày 01 tháng 03 nhưng đến nay 25 tháng 03 tôi vẫn chưa nhận được kết quả xin hỏi hồ sơ tôi đã có kết quả chưa.xin cảm ơn.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 02/04/2024 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được Thư điện tử của ông Nguyễn Văn Hiển, số điện thoại 0962885457, địa chỉ thành phố Tây Ninh với nội dung: Ngày 16 tháng 2 năm 2024 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tân Biên mã hồ sơ 000.00.12.H53-240216-0015, hẹn trả ngày 01 tháng 03 nhưng đến nay 25 tháng 03 tôi vẫn chưa nhận được kết quả xin hỏi hồ sơ tôi đã có kết quả chưa. Xin cảm ơn.

Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Ngày 16/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Biên có tiếp nhận 01 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hiển ngày hẹn trả kết quả 01/3/2024.

Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/2/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh đang hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu mua phôi Giấy chứng nhận nên trong khoảng thời gian trên, Chi nhánh Tân Biên không in được Giấy chứng nhận.

Ngày 01/3/2024, Chi nhánh Tân Biên nhận được phôi giấy từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, tiến hành in Giấy chứng nhận cho khoảng 2000 hồ sơ tồn. Do số lượng hồ sơ tồn đọng cần in giấy nhiều, dẫn đến Chi nhánh Tân Biên xử lý chưa kịp thời, trễ hẹn hồ sơ.

Ngày 27/3/2024, Chi nhánh Tân Biên đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hiển, chuyển hồ sơ về bộ phận Một cửa trả kết quả cho người dân kèm theo phiếu xin lỗi.

Việc xử lý hồ sơ không đúng hẹn đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/bà. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:
ngày 16 tháng 2 năm 2024 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tân Biên mã hồ sơ 000.00.12.H53-240216-0015. hẹn trả ngày 01 tháng 03 nhưng đến nay 25 tháng 03 tôi vẫn chưa nhận được kết quả xin hỏi hồ sơ tôi đã có kết quả chưa.xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
ngày 16 tháng 2 năm 2024 tôi có nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tân Biên mã hồ sơ 000.00.12.H53-240216-0015. hẹn trả ngày 01 tháng 03 nhưng đến nay 25 tháng 03 tôi vẫn chưa nhận được kết quả xin hỏi hồ sơ tôi đã có kết quả chưa.xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: