(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: do đất cho nguyên đơn 6 tháng chưa có kết quả
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0349XXX748     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/03/2024 - 06 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 25/03/2024 - 08 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:
toà án nhân dân huyện châu thành tỉnh tây ninh có tiến hành đo đất nhà nguyên đơn thửa 69 tờ bản đồ 47 thanh hoà thanh điền châu thành tây ninh, từ ngày 15/11/2023 đến nay đã 6 tháng trời mà toà án nhân dân huyện châu thành chưa hoàn chỉnh hồ sơ để văn phòng đăng ký đất đai chunh nhánh huyện châu thành ra kết quả. tôi xin hỏi khi thủ tục do đạt chua hoàn chỉnh vì sao chi nhánh đăng ký đất đai lại thực hiện tiến hành do theo yêu cầu của toà án để khi ra kết quả do đạt lại bị rễ như vậy?. khi toà án chưa cung cấp hồ sơ giấy tờ đầy đủ tại sao chinh nhánh văn phòng đăng ký đất đai lại tiến hành đo. 
câu hỏi thứ hai xin hỏi toà án nhân dân huyện châu thành đến bao lâu nữa mới chuyển hồ sơ đầy đủ qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành.?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/04/2024 - 17 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 15/11/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Châu Thành tiến hành đo đạc thửa đất số 69, tờ bản đồ 47, tại ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh theo Thơ mời ngày 06/11/2023 của tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

Việc đo đạc theo Thơ mời của tòa án nhân dân huyện là thực hiện theo khoản 1, Điều 7, Quy chế phối hợp số 01/QCLN/TAND-STN&MT, ngày 28/8/2018 giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác giải quyết các tranh chấp có liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, trách nhiệm của cơ quan tòa án là “Ấn định ngày, giờ tiến hành đo đạc và gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai …

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: do đất cho nguyên đơn 6 tháng chưa có kết quả
 Nội dung câu hỏi:
toà án nhân dân huyện châu thành tỉnh tây ninh có tiến hành đo đất nhà nguyên đơn thửa 69 tờ bản đồ 47 thanh hoà thanh điền châu thành tây ninh, từ ngày 15/11/2023 đến nay đã 6 tháng trời mà toà án nhân dân huyện châu thành chưa hoàn chỉnh hồ sơ để văn phòng đăng ký đất đai chunh nhánh huyện châu thành ra kết quả. tôi xin hỏi khi thủ tục do đạt chua hoàn chỉnh vì sao chi nhánh đăng ký đất đai lại thực hiện tiến hành do theo yêu cầu của toà án để khi ra kết quả do đạt lại bị rễ như vậy?. khi toà án chưa cung cấp hồ sơ giấy tờ đầy đủ tại sao chinh nhánh văn phòng đăng ký đất đai lại tiến hành đo. 
câu hỏi thứ hai xin hỏi toà án nhân dân huyện châu thành đến bao lâu nữa mới chuyển hồ sơ đầy đủ qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành.?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
toà án nhân dân huyện châu thành tỉnh tây ninh có tiến hành đo đất nhà nguyên đơn thửa 69 tờ bản đồ 47 thanh hoà thanh điền châu thành tây ninh, từ ngày 15/11/2023 đến nay đã 6 tháng trời mà toà án nhân dân huyện châu thành chưa hoàn chỉnh hồ sơ để văn phòng đăng ký đất đai chunh nhánh huyện châu thành ra kết quả. tôi xin hỏi khi thủ tục do đạt chua hoàn chỉnh vì sao chi nhánh đăng ký đất đai lại thực hiện tiến hành do theo yêu cầu của toà án để khi ra kết quả do đạt lại bị rễ như vậy?. khi toà án chưa cung cấp hồ sơ giấy tờ đầy đủ tại sao chinh nhánh văn phòng đăng ký đất đai lại tiến hành đo. 
câu hỏi thứ hai xin hỏi toà án nhân dân huyện châu thành đến bao lâu nữa mới chuyển hồ sơ đầy đủ qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện châu thành.?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: