(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Người hỏi : Phạm Văn Hưng      Số điện thoại: 0979XXX270     Email:      Địa chỉ: 383 ấp Long Châu xã Long Vĩnh - Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/03/2024 - 12 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 21/03/2024 - 13 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi tên: Phạm Văn Hùng, số CCCD: 072069004598. Địa chỉ: Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh. 
Tôi có xin cấp đổi lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và có nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành đã nhận hồ sơ của tôi, hẹn trả kết quả ngày 7/3/2024. Đến ngày hẹn nhận kết quả tôi có đến Văn phòng nhận kết quả thì bên Văn phòng dời ngày trả kết quả lại là ngày 21/3/2024. Đến ngày 21/3/2024 tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành để nhận kết quả thì bên Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu tôi bổ sung thêm hồ sơ. Tôi nhận thấy rằng hồ xin cấp Giấy CNQSDĐ của tôi đã làm đủ theo yêu cầu và sự hướng dẫn của nhân viên địa chính xã Long Vĩnh. Tôi là người dân trình độ học hành không có, giờ chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi quy trình và thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ. Tôi thành thật biết ơn.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/03/2024 - 09 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được Thư điện tử của Phạm Văn Hùng với nội dung:

Tôi có nộp hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành, hẹn trả kết quả ngày 7/3/2024.

Đến ngày nhận kết quả tôi đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành để nhận kết quả, nhưng tôi bị hẹn lại đến ngày 21/3/2024.

Đến ngày 21/3/2024, tôi đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành nhận kết quả. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành đã yêu cầu tôi bổ sung thêm hồ sơ.

Tôi nhận thấy hồ sơ cấp giấy của tôi đã làm đủ theo yêu cầu và hướng dân của nhân viên địa chính Long Vĩnh. Mong các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi về thủ tục cấp giấy.

Tôi thành thật biết ơn”.

Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Ngày 07/3/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành có tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Hùng. Hẹn trả kết quả ngày 21/3/2024.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, ngày 19/3/2024 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành có phiếu trả yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ với nội dung sau:

- Theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 10213/SĐ-TĐCL ngày 14/9/2023: Thửa đất số 731, tờ bản đồ số 19 được chỉnh lý từ thửa đất số 311, 296, tờ bản đồ 19 và thửa đất số 412, tờ bản đồ số 20. Trong đó, qua kiểm tra đối chiếu sổ sách lưu trữ tại văn phòng thửa 412 do bà Nguyễn Thị Hồng Diệp kê khai đăng ký với số giấy CS02290. Tuy nhiên, xã chưa làm rõ nội dung cấn ranh, trùng thửa.

- Qua kiểm tra toàn bộ hồ sơ xin cấp đổi có sai sót về phần diện tích. Do đó, văn phòng đề nghị ông Phạm Văn Hùng liên hệ cán bộ địa chính xã để được hướng dẫn bổ sung nội dung trên.

Đến ngày 25/3/2024, ông Phạm Văn Hùng đã bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Ông Hùng đã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành nộp lại hồ sơ theo biên nhận số 000.00.12.H53-240325-0897. Hẹn trả kết quả ngày 09/5/2024.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành tiếp tục giải quyết hồ sơ cho ông Phạm Văn Hùng theo quy định pháp luật và trả kết quả đúng theo thời hạn của bộ thủ tục hành chính.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 Nội dung câu hỏi:
Tôi tên: Phạm Văn Hùng, số CCCD: 072069004598. Địa chỉ: Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh. 
Tôi có xin cấp đổi lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và có nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành đã nhận hồ sơ của tôi, hẹn trả kết quả ngày 7/3/2024. Đến ngày hẹn nhận kết quả tôi có đến Văn phòng nhận kết quả thì bên Văn phòng dời ngày trả kết quả lại là ngày 21/3/2024. Đến ngày 21/3/2024 tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành để nhận kết quả thì bên Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu tôi bổ sung thêm hồ sơ. Tôi nhận thấy rằng hồ xin cấp Giấy CNQSDĐ của tôi đã làm đủ theo yêu cầu và sự hướng dẫn của nhân viên địa chính xã Long Vĩnh. Tôi là người dân trình độ học hành không có, giờ chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi quy trình và thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ. Tôi thành thật biết ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi tên: Phạm Văn Hùng, số CCCD: 072069004598. Địa chỉ: Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh. 
Tôi có xin cấp đổi lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và có nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành đã nhận hồ sơ của tôi, hẹn trả kết quả ngày 7/3/2024. Đến ngày hẹn nhận kết quả tôi có đến Văn phòng nhận kết quả thì bên Văn phòng dời ngày trả kết quả lại là ngày 21/3/2024. Đến ngày 21/3/2024 tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Thành để nhận kết quả thì bên Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu tôi bổ sung thêm hồ sơ. Tôi nhận thấy rằng hồ xin cấp Giấy CNQSDĐ của tôi đã làm đủ theo yêu cầu và sự hướng dẫn của nhân viên địa chính xã Long Vĩnh. Tôi là người dân trình độ học hành không có, giờ chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi quy trình và thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ. Tôi thành thật biết ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: