(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hành chính ở sở tài nguyên Hoà Thành quá lâu
Người hỏi : quang hien     Số điện thoại: 0938XXX080     Email:      Địa chỉ: kp1, p1
Ngày hỏi: 25/03/2024 - 10 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 26/03/2024 - 15 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:
đối với các sổ đỏ cũ, chưa cập nhật địa chỉ, cccd. Tài nguyên các huyện khác bố trí cùng 1 quầy xử lý 2 việc 1 lúc. Riêng tài nguyên Hoà Thành có 2 quầy khác nhau. và quầy 4 hiện tại đưa giấy hẹn trả kết quả ra vẫn phải bốc số chờ trả kết quả dẫn đến việc tôi phải vừa canh kết quả quầy 4, vừa phải canh bốc số quầy 5 cho hợp lý để quầy 4 trả kết quả là sang quầy 5 làm tiếp thủ tục. Rất mất thời gian. Rất mong các ban ngành liên quan có hướng giải quyết để giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 01/04/2024 - 16 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của Ông (bà) có nội dung "Hành chính ở Sở Tài nguyên Hòa Thành quá lâu". UBND thị xã xem xét chuyển giao Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh Chi nhánh Hòa Thành kiểm tra, và báo cáo trả lời như sau:

Quầy số 4: thực hiện tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa UBND thị xã Hòa Thành về thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)…, gia hạn thời hạn sử dụng đất, trích lục sơ đồ, cung cấp thông tin địa chính.

Quầy số 5: thực hiện tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa UBND thị xã Hòa Thành về thủ tục hành chính đăng ký giao dịch đảm bảo.

Căn cứ vào quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, do đó quầy số 5, quầy 4 thực hiện nhiệm vụ với loại thủ tục hành chính khác nhau có kèm theo giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời hạn giải quyết thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)…là 10 ngày làm việc, và thủ tục xóa, đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đât là 1 ngày làm việc đối với trường hợp đơn giản, 3 ngày đối với trường hợp phức tạp. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh Chi nhánh Hòa Thành đã chủ động giải quyết thủ tục trong 1 ngày làm việc, để người dân thực hiện tiếp thủ tục khác khi cần thiết.

Vì thế, đối với GCNQSDĐ chưa cập nhật địa chỉ, CCCD thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh CCCD, địa chỉ thường trú cho đúng với thông tin người sử dụng đất (nộp hồ sơ và lấy kết quả tại quầy số 4), sau đó người sử dụng đất sẽ tiếp tục thực hiện các quyền như thủ tục xóa, đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đât (nộp hồ sơ và lấy kết quả tại quầy số 5).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hành chính ở sở tài nguyên Hoà Thành quá lâu
 Nội dung câu hỏi:
đối với các sổ đỏ cũ, chưa cập nhật địa chỉ, cccd. Tài nguyên các huyện khác bố trí cùng 1 quầy xử lý 2 việc 1 lúc. Riêng tài nguyên Hoà Thành có 2 quầy khác nhau. và quầy 4 hiện tại đưa giấy hẹn trả kết quả ra vẫn phải bốc số chờ trả kết quả dẫn đến việc tôi phải vừa canh kết quả quầy 4, vừa phải canh bốc số quầy 5 cho hợp lý để quầy 4 trả kết quả là sang quầy 5 làm tiếp thủ tục. Rất mất thời gian. Rất mong các ban ngành liên quan có hướng giải quyết để giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
đối với các sổ đỏ cũ, chưa cập nhật địa chỉ, cccd. Tài nguyên các huyện khác bố trí cùng 1 quầy xử lý 2 việc 1 lúc. Riêng tài nguyên Hoà Thành có 2 quầy khác nhau. và quầy 4 hiện tại đưa giấy hẹn trả kết quả ra vẫn phải bốc số chờ trả kết quả dẫn đến việc tôi phải vừa canh kết quả quầy 4, vừa phải canh bốc số quầy 5 cho hợp lý để quầy 4 trả kết quả là sang quầy 5 làm tiếp thủ tục. Rất mất thời gian. Rất mong các ban ngành liên quan có hướng giải quyết để giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: