(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cập nhật thay đổi cấp Phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 1 thành Phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 2
Người hỏi : Nguyễn Thị Hồng Huế     Số điện thoại: 0981XXX659     Email: nguy**********@gmail.com     Địa chỉ: 52 Ngô Thời Nhiệm, Khu Phố 1, Long Hoa, Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 14 Giờ 44 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Anh/chị vui lòng truy cập vào link sau để xem nội dung trả lời: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=25012

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cập nhật thay đổi cấp Phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 1 thành Phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 2
 Nội dung câu hỏi:
Em Chào Anh Chị Cán Bộ Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh.
Em có nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp phiếu lí lịch tư pháp biểu mẫu số 03. Mục cấp LLTP em đánh dấu nhầm xin cấp phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 1, nhưng trường em yêu cầu mẫu số 02, Anh Chị  cho em xin cập nhật xin cấp phiếu Lí Lịch Tư Pháp mẫu số 2 được không ạ.

  • Mã hồ sơ của em:000.00.14.H53-240321-0057.
  • Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thị Hồng Huế 
  • Nơi thường trú: Long Hoa, Hoà Thành, Tây Ninh
  • Ngày gửi hồ sơ: 22/03/2024 11:17:25
Em xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Em Chào Anh Chị Cán Bộ Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh.
Em có nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp phiếu lí lịch tư pháp biểu mẫu số 03. Mục cấp LLTP em đánh dấu nhầm xin cấp phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 1, nhưng trường em yêu cầu mẫu số 02, Anh Chị  cho em xin cập nhật xin cấp phiếu Lí Lịch Tư Pháp mẫu số 2 được không ạ.

  • Mã hồ sơ của em:000.00.14.H53-240321-0057.
  • Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thị Hồng Huế 
  • Nơi thường trú: Long Hoa, Hoà Thành, Tây Ninh
  • Ngày gửi hồ sơ: 22/03/2024 11:17:25
Em xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: