(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0357XXX507     Email:      Địa chỉ: hẻm 11, ấp Giòng Tre, xã Bình Minh, Tp.Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 21 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 29/03/2024 - 10 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Sở Giáo dục & Đào tạo Tây Ninh

BGH Trường THPT Tây Ninh      

          Tôi có con học ở trường THPT Tây Ninh. Đầu năm, nhà trường có gửi biên bản với nội dung về tình hình cơ sở vật chất phòng học, phòng học con tôi có vài tấm màn đã cũ và rách, 1 chiếc quạt bị hỏng, 1 chiếc quạt có vấn đề và nhiều vấn đề về cơ sở vật chất ở các phòng học khác. Học sinh có phản ánh hiện nay là mùa khô buổi trưa nắng nóng khi học tập không thể học nổi vì quá nóng nực do máy quạt bị hỏng. Tuy nhà trường đã lấy ý kiến về tình hình về cơ sở vật chất nhưng tới nay tôi vẫn chưa thấy có sự sửa chữa nào.

          Tôi kính mong BGH trường THPT Tây Ninh sửa chữa đầy đủ vật chất tiện nghi, thoải mái cho các em học tập thật tốt !

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/04/2024 - 10 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời phản ánh của Ông/bà như sau:

1/ Sở Giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của ông/bà.

2/ Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi và chỉ đạo Trường THPT Tây Ninh tiến hành rà soát cơ sở vật chất đã hỏng như ông/bà đã phản ánh để khắc phục, sửa chữa.

3/ Trường THPT Tây Ninh ghi nhận và đang tiến hành rà soát để sửa chữa trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập (Có báo cáo đính kèm).

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến ông/bà được nắm.

Trân trọng./

 

 

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Sở Giáo dục & Đào tạo Tây Ninh

BGH Trường THPT Tây Ninh      

          Tôi có con học ở trường THPT Tây Ninh. Đầu năm, nhà trường có gửi biên bản với nội dung về tình hình cơ sở vật chất phòng học, phòng học con tôi có vài tấm màn đã cũ và rách, 1 chiếc quạt bị hỏng, 1 chiếc quạt có vấn đề và nhiều vấn đề về cơ sở vật chất ở các phòng học khác. Học sinh có phản ánh hiện nay là mùa khô buổi trưa nắng nóng khi học tập không thể học nổi vì quá nóng nực do máy quạt bị hỏng. Tuy nhà trường đã lấy ý kiến về tình hình về cơ sở vật chất nhưng tới nay tôi vẫn chưa thấy có sự sửa chữa nào.

          Tôi kính mong BGH trường THPT Tây Ninh sửa chữa đầy đủ vật chất tiện nghi, thoải mái cho các em học tập thật tốt !

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Sở Giáo dục & Đào tạo Tây Ninh

BGH Trường THPT Tây Ninh      

          Tôi có con học ở trường THPT Tây Ninh. Đầu năm, nhà trường có gửi biên bản với nội dung về tình hình cơ sở vật chất phòng học, phòng học con tôi có vài tấm màn đã cũ và rách, 1 chiếc quạt bị hỏng, 1 chiếc quạt có vấn đề và nhiều vấn đề về cơ sở vật chất ở các phòng học khác. Học sinh có phản ánh hiện nay là mùa khô buổi trưa nắng nóng khi học tập không thể học nổi vì quá nóng nực do máy quạt bị hỏng. Tuy nhà trường đã lấy ý kiến về tình hình về cơ sở vật chất nhưng tới nay tôi vẫn chưa thấy có sự sửa chữa nào.

          Tôi kính mong BGH trường THPT Tây Ninh sửa chữa đầy đủ vật chất tiện nghi, thoải mái cho các em học tập thật tốt !

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: