(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0967XXX206     Email: kimp*************@gmail.com     Địa chỉ: ninh thạnh
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 23 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 29/03/2024 - 10 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi đang có thắc mắc đang làm công chức tập sự cấp xã có thể thi công chức tỉnh được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/04/2024 - 16 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 quy định:

Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.”

Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì được đăng ký thi tuyển công chức./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức tỉnh
 Nội dung câu hỏi:
Tôi đang có thắc mắc đang làm công chức tập sự cấp xã có thể thi công chức tỉnh được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi đang có thắc mắc đang làm công chức tập sự cấp xã có thể thi công chức tỉnh được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: