(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả thi Elearning 2014-2015
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/08/2015 - 07 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 27/08/2015 - 10 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Sở giáo dục đã có kết quả thi Giáo án Elearing 2014 - 2015 chưa?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 27/08/2015 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục Trung học trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Dự kiến kết quả sẽ đc thông báo đến thủ trưởng các đơn vị, trường học vào đầu năm học 2015 - 2016

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả thi Elearning 2014-2015
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Sở giáo dục đã có kết quả thi Giáo án Elearing 2014 - 2015 chưa?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Sở giáo dục đã có kết quả thi Giáo án Elearing 2014 - 2015 chưa?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: