(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thù lao thu bảo hiểm y tế học sinh
Người hỏi : Nguyễn Văn Hải     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/08/2015 - 14 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 27/08/2015 - 08 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Cơ quan BHXH ký hợp đồng với đại lý thu Bảo hiểm y tế học sinh, và trích một khoản hoa hồng cho đại lý, Vậy khoản hoa hồng đó những người trực tiếp thu có được hưởng hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 07/09/2015 - 14 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 999/QĐ-BHXH, ngày 01/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT như sau:

         Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng Đại lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gồm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức kinh tế.

         Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 1288/QĐ-BHXH, ngày 26/9/2012 của BHXH Việt Nam thì mức chi hoa hồng cho đại lý thu (thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện của một số đối tượng theo quy định) như sau:

          Bằng 4% trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng theo quy định (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng) chi cho đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT của một số đối tượng nêu trên.

          Theo đó, Bảo hiểm xã hội chỉ ký hợp đồng thu BHYT với tổ chức là trường học. Đồng thời, mức chi tiền hoa hồng cho đại lý thu BHYT học sinh, sinh viên là 4%, Bảo hiểm xã hội chỉ chi cho trường học theo quy định, không chi cho cá nhân.

         Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Ban Giám hiệu nhà trường quyết định./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thù lao thu bảo hiểm y tế học sinh
 Nội dung câu hỏi:

Cơ quan BHXH ký hợp đồng với đại lý thu Bảo hiểm y tế học sinh, và trích một khoản hoa hồng cho đại lý, Vậy khoản hoa hồng đó những người trực tiếp thu có được hưởng hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cơ quan BHXH ký hợp đồng với đại lý thu Bảo hiểm y tế học sinh, và trích một khoản hoa hồng cho đại lý, Vậy khoản hoa hồng đó những người trực tiếp thu có được hưởng hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: