(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thanh toán nợ tiền sử dụng đất
Người hỏi : Dương Tuấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2015 - 07 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 27/08/2015 - 10 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Theo quy định tại nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định tại điều 20. Điều khoản chuyển tiếp tại khoản 8 quy định:

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, nếu nộp hồ sơ hợp lệ xin thanh toán nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì khi thanh toán nợ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

 

Vậy em xin hỏi cụ thể như sau: Trường hợp hộ gia đình được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất năm 2003 ( nguồn gôc đất sử dụng ổn định từ  năm 1988 ) có ghi chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Diện tích là 295 mét vuông đất ở. Hạn mức giao đất năm 2003 là 250 mét vuông. Vây em xin hỏi:

1. trường hợp này có thu tiền sử dụng đất phần vượt hạn mức giao đất  không hay miễn tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích? Nếu thu thì thu theo giá tại thời điểm nào?

2. Việc xác định lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm nào?

3. Đất vượt hạn mức giao đất có phải tính hệ số điều chỉnh giá đất không? Vì năm 2003 chưa có hệ số diều chỉnh giá đất.

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 09/09/2015 - 09 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các quy định của pháp luật đất đai hiện hành,Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

1. Đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không được miễn tiền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 3, Điều 108 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

            “3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

            2. Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính.

            3. Đất vượt hạn mức giao đất có tính hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Do nội dung hỏi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (tính tiền sử dụng đất) liên quan tới ngành Thuế. Để được giải đáp thắc mắc rõ hơn đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ với ngành Thuế để được giải đáp.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thanh toán nợ tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Theo quy định tại nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định tại điều 20. Điều khoản chuyển tiếp tại khoản 8 quy định:

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, nếu nộp hồ sơ hợp lệ xin thanh toán nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì khi thanh toán nợ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

 

Vậy em xin hỏi cụ thể như sau: Trường hợp hộ gia đình được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất năm 2003 ( nguồn gôc đất sử dụng ổn định từ  năm 1988 ) có ghi chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Diện tích là 295 mét vuông đất ở. Hạn mức giao đất năm 2003 là 250 mét vuông. Vây em xin hỏi:

1. trường hợp này có thu tiền sử dụng đất phần vượt hạn mức giao đất  không hay miễn tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích? Nếu thu thì thu theo giá tại thời điểm nào?

2. Việc xác định lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm nào?

3. Đất vượt hạn mức giao đất có phải tính hệ số điều chỉnh giá đất không? Vì năm 2003 chưa có hệ số diều chỉnh giá đất.

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Theo quy định tại nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định tại điều 20. Điều khoản chuyển tiếp tại khoản 8 quy định:

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, nếu nộp hồ sơ hợp lệ xin thanh toán nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì khi thanh toán nợ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

 

Vậy em xin hỏi cụ thể như sau: Trường hợp hộ gia đình được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất năm 2003 ( nguồn gôc đất sử dụng ổn định từ  năm 1988 ) có ghi chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Diện tích là 295 mét vuông đất ở. Hạn mức giao đất năm 2003 là 250 mét vuông. Vây em xin hỏi:

1. trường hợp này có thu tiền sử dụng đất phần vượt hạn mức giao đất  không hay miễn tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích? Nếu thu thì thu theo giá tại thời điểm nào?

2. Việc xác định lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm nào?

3. Đất vượt hạn mức giao đất có phải tính hệ số điều chỉnh giá đất không? Vì năm 2003 chưa có hệ số diều chỉnh giá đất.

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: