(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân từ bán nhà
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: tonthithanhhien@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/08/2015 - 19 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 27/08/2015 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hỏi về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà. Mẹ tôi có mua lại 1 căn nhà ở xã Hiệp Thạnh vào năm 1965 chưa có sổ đỏ chỉ có giấy mua bán viết tay. Mẹ tôi đã mất để lại nhà cho tôi. Gần đây  tôi được thông báo làm sổ đỏ nhưng  UBND huyện Gò Dầu gửi thông báo cho tôi về 03 khoản phí phải đóng trước khi nhận sổ đỏ trong đó có khoản phí thu nhập cá nhân của chủ nhà cũ (đã mất và  tôi cũng không liên lạc gì với họ) nếu tôi không đóng thì không được nhận sổ đỏ. Như tôi đã từng hỏi là như vậy có đúng quy định không? Làm sao để khiếu kiện? Vì tôi cho rằng phải đóng khoản phí của người khác là bất hợp lý! Xin UBND huyện Gò Dầu giải đáp giùm.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 10/09/2015 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do thông tin ông (bà) cung cấp trên Cổng thông tin điện tử chưa cụ thể, nên UBND huyện không có cơ sở để trả lời ông (bà).

UBND huyện Gò Dầu đề nghị ông (bà) liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế huyện Gò Dầu để được hướng dẫn, trả lời cụ thể hoặc ông (bà) cung cấp đầy đủ họ tên chủ sử dụng đất, số thửa, diện tích, vị trí thửa đất để cơ quan chuyên môn huyện có cơ sở kiểm tra hồ sơ và trả lời cụ thể ông (bà).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân từ bán nhà
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hỏi về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà. Mẹ tôi có mua lại 1 căn nhà ở xã Hiệp Thạnh vào năm 1965 chưa có sổ đỏ chỉ có giấy mua bán viết tay. Mẹ tôi đã mất để lại nhà cho tôi. Gần đây  tôi được thông báo làm sổ đỏ nhưng  UBND huyện Gò Dầu gửi thông báo cho tôi về 03 khoản phí phải đóng trước khi nhận sổ đỏ trong đó có khoản phí thu nhập cá nhân của chủ nhà cũ (đã mất và  tôi cũng không liên lạc gì với họ) nếu tôi không đóng thì không được nhận sổ đỏ. Như tôi đã từng hỏi là như vậy có đúng quy định không? Làm sao để khiếu kiện? Vì tôi cho rằng phải đóng khoản phí của người khác là bất hợp lý! Xin UBND huyện Gò Dầu giải đáp giùm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hỏi về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà. Mẹ tôi có mua lại 1 căn nhà ở xã Hiệp Thạnh vào năm 1965 chưa có sổ đỏ chỉ có giấy mua bán viết tay. Mẹ tôi đã mất để lại nhà cho tôi. Gần đây  tôi được thông báo làm sổ đỏ nhưng  UBND huyện Gò Dầu gửi thông báo cho tôi về 03 khoản phí phải đóng trước khi nhận sổ đỏ trong đó có khoản phí thu nhập cá nhân của chủ nhà cũ (đã mất và  tôi cũng không liên lạc gì với họ) nếu tôi không đóng thì không được nhận sổ đỏ. Như tôi đã từng hỏi là như vậy có đúng quy định không? Làm sao để khiếu kiện? Vì tôi cho rằng phải đóng khoản phí của người khác là bất hợp lý! Xin UBND huyện Gò Dầu giải đáp giùm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: