(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giấy phép lái xe mô tô
Người hỏi : nguyễn thanh hải     Số điện thoại:      Email: nguyenthanhhai5008.nh@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2015 - 21 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 27/08/2015 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi Sở giao thông vận tải Tây Ninh

Tôi có hộ khẩu Tây Ninh, năm 2000 tôi thi và được cấp giấy phép lái xe mô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tôi muốn đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới tại Tây Ninh có được hay không, nếu được thì thủ tục bao gồm những gì?

xin chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 18/09/2015 - 09 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

GPLX mô tô đổi ở địa phương nào cũng được (trừ trường hợp bị mất). Thủ tục gồm:

- Bản photo GPLX.

- Hồ sơ gốc (nếu có).

Khi đến nộp mang theo bản chính GPLX, CMND.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giấy phép lái xe mô tô
 Nội dung câu hỏi:

xin hỏi Sở giao thông vận tải Tây Ninh

Tôi có hộ khẩu Tây Ninh, năm 2000 tôi thi và được cấp giấy phép lái xe mô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tôi muốn đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới tại Tây Ninh có được hay không, nếu được thì thủ tục bao gồm những gì?

xin chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi Sở giao thông vận tải Tây Ninh

Tôi có hộ khẩu Tây Ninh, năm 2000 tôi thi và được cấp giấy phép lái xe mô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tôi muốn đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới tại Tây Ninh có được hay không, nếu được thì thủ tục bao gồm những gì?

xin chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: