(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách hỗ trợ cb, cc đang nuôi con nhỏ
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/08/2015 - 11 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 10/08/2015 - 15 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã.

Hiện nay tôi đang đang công tác tại xã và đang nuôi con nhỏ (dưới 3 tuổi), Hàng ngày tôi phải có mặt tại cơ quan theo quy định (Sáng 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h). Nên việc chăm sóc con nhỏ rất khó khăn, ở ddiwj phương không co trường giữ trẻ dưới 4 tuổi, Nếu tôi đưa con ra huyện gửi trẻ thì không đảm bảo thời gian công tác tại địa phương. Vậy UBND huyện, tỉnh có chính sách gì ưu tiên cho cán bộ, công chức đang nuôi con nhỏ để đảm bảo yên tâm công tác tại địa phương không? Chúng tôi có được ưu tiên gửi trẻ chưa đủ tuổi vào trường mẫu giáo của địa phương không?

Mong các ngành chức năng xem xét hỗ trợ!

Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 25/08/2015 - 09 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi của bà như sau:

Theo quy định tại Điều 115 của Luật Lao động thì người nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút mỗi ngày.

Trường hợp con của bà đã trên 12 tháng tuổi nên không áp dụng quy định này. Nếu bà thấy việc chăm sóc con nhỏ mà phải làm việc theo đúng quy định thì bà có thể trình bày với Thủ trưởng cơ quan để được giúp đỡ.

Hiện nay, vì ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc bố trí cho các trường mẫu giáo giữ trẻ nhỏ dưới 3 tuổi là chưa có, vì vậy bà cần giải quyết khoa học giữa công việc chăm con và công việc cơ quan. Về chính sách ưu tiên cho cán bộ, công chức nuôi con nhỏ thì hiện nay tỉnh, huyện đều chưa có chính sách nào áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức nuôi con nhỏ.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách hỗ trợ cb, cc đang nuôi con nhỏ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã.

Hiện nay tôi đang đang công tác tại xã và đang nuôi con nhỏ (dưới 3 tuổi), Hàng ngày tôi phải có mặt tại cơ quan theo quy định (Sáng 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h). Nên việc chăm sóc con nhỏ rất khó khăn, ở ddiwj phương không co trường giữ trẻ dưới 4 tuổi, Nếu tôi đưa con ra huyện gửi trẻ thì không đảm bảo thời gian công tác tại địa phương. Vậy UBND huyện, tỉnh có chính sách gì ưu tiên cho cán bộ, công chức đang nuôi con nhỏ để đảm bảo yên tâm công tác tại địa phương không? Chúng tôi có được ưu tiên gửi trẻ chưa đủ tuổi vào trường mẫu giáo của địa phương không?

Mong các ngành chức năng xem xét hỗ trợ!

Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã.

Hiện nay tôi đang đang công tác tại xã và đang nuôi con nhỏ (dưới 3 tuổi), Hàng ngày tôi phải có mặt tại cơ quan theo quy định (Sáng 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h). Nên việc chăm sóc con nhỏ rất khó khăn, ở ddiwj phương không co trường giữ trẻ dưới 4 tuổi, Nếu tôi đưa con ra huyện gửi trẻ thì không đảm bảo thời gian công tác tại địa phương. Vậy UBND huyện, tỉnh có chính sách gì ưu tiên cho cán bộ, công chức đang nuôi con nhỏ để đảm bảo yên tâm công tác tại địa phương không? Chúng tôi có được ưu tiên gửi trẻ chưa đủ tuổi vào trường mẫu giáo của địa phương không?

Mong các ngành chức năng xem xét hỗ trợ!

Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: