(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tình hình chất lượng môi trường của thị trấn Hòa Thành
Người hỏi : Nguyễn Tấn Đạt     Số điện thoại: 01684538029     Email: 12149179@st.hcmuaf.edu.vn     Địa chỉ: Hòa Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/08/2015 - 20 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 10/08/2015 - 09 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào anh/ chị, hiện em là sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM. Em đang thực tập làm đồ án tốt nghiệp ở thị trấn Hòa Thành, cụ thể là em muốn được biết về tình hình chất lượng môi trường của thị trấn vấn đề này em tìm nhưng không thấy. Rất mong được sự giúp đở của anh/chị.

Em xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 13/08/2015 - 17 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung, UBND huyện Hoà Thành trả lời như sau:

Để hiểu rõ về tình hình môi trường của huyện cũng như khu vực Thị Trấn Hoà Thành, đề nghị Ông Nguyễn Tấn Đạt liên hệ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên-Môi trường để biết thêm thông tin.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tình hình chất lượng môi trường của thị trấn Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào anh/ chị, hiện em là sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM. Em đang thực tập làm đồ án tốt nghiệp ở thị trấn Hòa Thành, cụ thể là em muốn được biết về tình hình chất lượng môi trường của thị trấn vấn đề này em tìm nhưng không thấy. Rất mong được sự giúp đở của anh/chị.

Em xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào anh/ chị, hiện em là sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM. Em đang thực tập làm đồ án tốt nghiệp ở thị trấn Hòa Thành, cụ thể là em muốn được biết về tình hình chất lượng môi trường của thị trấn vấn đề này em tìm nhưng không thấy. Rất mong được sự giúp đở của anh/chị.

Em xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: