(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi tuyễn công chức
Người hỏi : vũ thị huệ     Số điện thoại: 01662249456     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/08/2015 - 09 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 07/08/2015 - 10 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

năm nay huyện tân châu có thi tuyển công chức ngành y tế không vậy anh / chị


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 10/08/2015 - 09 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của Bà Vũ Thị Huệ như sau:

Trong năm 2015, Phòng Y tế huyện không có thi tuyển công chức.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi tuyễn công chức
 Nội dung câu hỏi:

năm nay huyện tân châu có thi tuyển công chức ngành y tế không vậy anh / chị

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

năm nay huyện tân châu có thi tuyển công chức ngành y tế không vậy anh / chị

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: