(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đổi giấy CMND
Người hỏi : Nguyễn Thị Sang     Số điện thoại: 01265453485     Email: nguyenthisang1110@gmail.com     Địa chỉ: Tân Hội - Tân Châu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/08/2015 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 06/08/2015 - 09 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công An Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi về việc cấp lại giấy chứng minh nhân dân mới số CMND cũ bị thay đổi. Em muốn xin xác nhận việc em đổi từ số cũ sang số mới thì phải làm sao ạ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 01/09/2015 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, bạn muốn xác nhận số CMND mới và số CMND cũ của bạn là của một người thì bạn cầm giấy CMND 12 số đến nơi bạn làm CMND xin giấy xác nhận cơ quan công an sẽ cấp cho bạn giấy xác nhận.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đổi giấy CMND
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công An Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi về việc cấp lại giấy chứng minh nhân dân mới số CMND cũ bị thay đổi. Em muốn xin xác nhận việc em đổi từ số cũ sang số mới thì phải làm sao ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công An Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi về việc cấp lại giấy chứng minh nhân dân mới số CMND cũ bị thay đổi. Em muốn xin xác nhận việc em đổi từ số cũ sang số mới thì phải làm sao ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: