(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thắc mắc
Người hỏi : Toàn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 06/08/2015 - 08 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 06/08/2015 - 08 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi chương trình đào tạo theo địa chỉ sử dụng đối với ngành y tế có còn hiệu lực trong năm nay? muốn theo dõi thông tin cụ thể thì theo dõi ở đâu? xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 07/08/2015 - 15 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời như sau:

- Năm 2015 Sở Y tế đang thực hiện Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2015.

- Anh/Chị muốn biết thông tin cụ thể vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế. (Điện thoại: 066.3824360 gặp Chị Xuân)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thắc mắc
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi chương trình đào tạo theo địa chỉ sử dụng đối với ngành y tế có còn hiệu lực trong năm nay? muốn theo dõi thông tin cụ thể thì theo dõi ở đâu? xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi chương trình đào tạo theo địa chỉ sử dụng đối với ngành y tế có còn hiệu lực trong năm nay? muốn theo dõi thông tin cụ thể thì theo dõi ở đâu? xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: