(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: điều kiện đứng tên trường mầm non tư thục
Người hỏi : anhduyen     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2015 - 15 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 06/08/2015 - 16 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Em hiện tại đã có bằng cử nhân Công nghệ Thông tin của trường Học viện Quản lý Giáo dục. Em muốn mở trường mầm non tư thục và em làm Hiệu trưởng thì có được không? Có cần phải học thêm gì nữa không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/08/2015 - 08 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Kế hoạch Tài chính trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/215 (có hiệu lực từ ngày 14/8/2015) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Theo điều 13 và điều 16 của Thông tư: "... Hiệu trưởng có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non, trong trường hợp đặc biệt có thể ít hơn 5 năm:

- Em xem điều 16, Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: điều kiện đứng tên trường mầm non tư thục
 Nội dung câu hỏi:

Em hiện tại đã có bằng cử nhân Công nghệ Thông tin của trường Học viện Quản lý Giáo dục. Em muốn mở trường mầm non tư thục và em làm Hiệu trưởng thì có được không? Có cần phải học thêm gì nữa không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em hiện tại đã có bằng cử nhân Công nghệ Thông tin của trường Học viện Quản lý Giáo dục. Em muốn mở trường mầm non tư thục và em làm Hiệu trưởng thì có được không? Có cần phải học thêm gì nữa không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: