(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Để đăng ký website với bộ công thương thì tôi cần những thủ tực gì?
Người hỏi : Lâm Thành Tiến     Số điện thoại: 0904953238     Email: ceolamthanhtien@gmail.com     Địa chỉ: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/08/2015 - 00 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 10/08/2015 - 09 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi có lập một website về bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, chuyên đưa tin phi thương mại về bất động sản để các cá nhân có nhu cầu mua bất động sản có thể dễ dàng tìm thấy bất động sản ưng ý mà mình thích bao gồm các loại như: Đất, nhà, căn hộ, biệt thự... Vậy tôi có phải đăng ký website này với bộ công thương không? Hiện tại website không cho phép đăng ký thành viên! Còn nếu cần phải đăng ký thì thủ tục như thế nào xin cho tôi HD cụ thể ạ! Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 14/08/2015 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     71 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử, ghi: "Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình";

Website của bạn thành lập nhằm phục vụ cho việc bán hàng (bất động sản), là Website thương mại điện tử bán hàng.

- Khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, quy định: "Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn)").

Vậy, theo quy định của Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khi lập website thương mại điện tử bán hàng, bạn phải thực hiện thủ tục "Thông báo website" với Bộ Công Thương (Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương II Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử).

Có thể xem thêm Hướng dẫn Quy trình thông báo website tại địa chỉ:
http://online.gov.vn/HomePage/NewsDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Để đăng ký website với bộ công thương thì tôi cần những thủ tực gì?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi có lập một website về bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, chuyên đưa tin phi thương mại về bất động sản để các cá nhân có nhu cầu mua bất động sản có thể dễ dàng tìm thấy bất động sản ưng ý mà mình thích bao gồm các loại như: Đất, nhà, căn hộ, biệt thự... Vậy tôi có phải đăng ký website này với bộ công thương không? Hiện tại website không cho phép đăng ký thành viên! Còn nếu cần phải đăng ký thì thủ tục như thế nào xin cho tôi HD cụ thể ạ! Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi có lập một website về bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, chuyên đưa tin phi thương mại về bất động sản để các cá nhân có nhu cầu mua bất động sản có thể dễ dàng tìm thấy bất động sản ưng ý mà mình thích bao gồm các loại như: Đất, nhà, căn hộ, biệt thự... Vậy tôi có phải đăng ký website này với bộ công thương không? Hiện tại website không cho phép đăng ký thành viên! Còn nếu cần phải đăng ký thì thủ tục như thế nào xin cho tôi HD cụ thể ạ! Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: