(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/08/2015 - 14 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 10/08/2015 - 09 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau:

- Tôi hiện đang là công chức cấp xã. Nếu tôi có nhu cầu xin chuyển công tác đi tỉnh khác (sau khi đã có văn bản tiếp nhận của nơi đến) thì có được hay không?

- Nếu được thì hồ sơ thủ tục làm ở đâu?

Kính mong chương trình sớm giải đáp dùm.

XIn cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/08/2015 - 16 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, trong câu hỏi của bạn chưa nói rõ bạn chuyển công tác đến tỉnh khác làm ở vị trí nào. Nếu bạn chuyển đến làm công chức cấp xã thì theo quy định tại Điểm c, khoản 1, Điều 27 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày  05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì ”Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

Về lập thủ tục hồ sơ: Bạn liên hệ Phòng Nội vụ huyện, thành phố nơi bạn đang công tác để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào./.

Trên đây là trả lời câu hỏi trực tuyến của Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên. (066.3824492)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau:

- Tôi hiện đang là công chức cấp xã. Nếu tôi có nhu cầu xin chuyển công tác đi tỉnh khác (sau khi đã có văn bản tiếp nhận của nơi đến) thì có được hay không?

- Nếu được thì hồ sơ thủ tục làm ở đâu?

Kính mong chương trình sớm giải đáp dùm.

XIn cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau:

- Tôi hiện đang là công chức cấp xã. Nếu tôi có nhu cầu xin chuyển công tác đi tỉnh khác (sau khi đã có văn bản tiếp nhận của nơi đến) thì có được hay không?

- Nếu được thì hồ sơ thủ tục làm ở đâu?

Kính mong chương trình sớm giải đáp dùm.

XIn cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: