(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về việc đăng ký tham gia BHXH cho công ty mới thành lập
Người hỏi : VuHaongHa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/08/2015 - 14 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 10/08/2015 - 09 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị!

Đơn vị em sản xuất thiết bị mầm nonđồ chơi mầm non đang trong quá trình thành lập. Anh / chị cho em hỏi sau thời gian bao lâu thì phải bắt buộc đăng ký BHXH vậy ạ? Trong trường hợp công ty chưa có doanh thu và chưa có lao động thì có cần đăng ký không? Và thủ tục để đăng ký như thế nào? Xin cảm ơn anh / chị!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/08/2015 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo điều 110 và điều 111, Luật BHXH và quyết định 1018/QĐ của BHXH Việt Nam quy định:

          1. Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN (đối với doanh nghiệp, công ty mới thành lập):

          + Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)

          + Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

         + Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

          + Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

          - Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

          + Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)       

         + Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.

           2. Về thời hạn đăng ký nộp BHXH cho người lao động:

          Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội

          Bạn vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

            Chào trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về việc đăng ký tham gia BHXH cho công ty mới thành lập
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị!

Đơn vị em sản xuất thiết bị mầm nonđồ chơi mầm non đang trong quá trình thành lập. Anh / chị cho em hỏi sau thời gian bao lâu thì phải bắt buộc đăng ký BHXH vậy ạ? Trong trường hợp công ty chưa có doanh thu và chưa có lao động thì có cần đăng ký không? Và thủ tục để đăng ký như thế nào? Xin cảm ơn anh / chị!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị!

Đơn vị em sản xuất thiết bị mầm nonđồ chơi mầm non đang trong quá trình thành lập. Anh / chị cho em hỏi sau thời gian bao lâu thì phải bắt buộc đăng ký BHXH vậy ạ? Trong trường hợp công ty chưa có doanh thu và chưa có lao động thì có cần đăng ký không? Và thủ tục để đăng ký như thế nào? Xin cảm ơn anh / chị!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: