(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trợ cấp thôi việc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/07/2015 - 08 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 27/07/2015 - 08 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm ở cơ quan A ( đơn vị sự nghiệp) 3 năm có tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ( không có nhận trợ cấp thôi việc, đã nhận BHTN) và chuyển sang cơ quan B ( đơn vị sự nghiệp) làm 4 năm ( không đóng BHTN) thì nghĩ việc vậy cho tôi hỏi  thời gian tính trợ cấp thôi việc mà cơ quan B phải trả cho tôi  là 4 năm hay 7 năm ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Trân trọng cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 31/07/2015 - 16 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Về chế độ trợ cấp thôi việc không thuộc lĩnh vực ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết. Bạn có thể liên hệ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trợ cấp thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm ở cơ quan A ( đơn vị sự nghiệp) 3 năm có tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ( không có nhận trợ cấp thôi việc, đã nhận BHTN) và chuyển sang cơ quan B ( đơn vị sự nghiệp) làm 4 năm ( không đóng BHTN) thì nghĩ việc vậy cho tôi hỏi  thời gian tính trợ cấp thôi việc mà cơ quan B phải trả cho tôi  là 4 năm hay 7 năm ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Trân trọng cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm ở cơ quan A ( đơn vị sự nghiệp) 3 năm có tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ( không có nhận trợ cấp thôi việc, đã nhận BHTN) và chuyển sang cơ quan B ( đơn vị sự nghiệp) làm 4 năm ( không đóng BHTN) thì nghĩ việc vậy cho tôi hỏi  thời gian tính trợ cấp thôi việc mà cơ quan B phải trả cho tôi  là 4 năm hay 7 năm ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Trân trọng cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: