(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/07/2015 - 18 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 27/07/2015 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. 

Vậy CBCC, giáo viên trực thuộc Sở GDĐT Tây Ninh có thuộc diện tăng lương hay không? Sở GDĐT Tây Ninh có văn bản nào hướng dẫn thực hiệ nghị định này không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/07/2015 - 08 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Phòng Tổ chức Cán bộ trả lời câu hỏi của em như sau:
 
Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã thẩm định đối tượng được điều chỉnh tiền lương tăng 8% đối với các trường hợp có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị chi trả.
 
Thân ái./.
 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. 

Vậy CBCC, giáo viên trực thuộc Sở GDĐT Tây Ninh có thuộc diện tăng lương hay không? Sở GDĐT Tây Ninh có văn bản nào hướng dẫn thực hiệ nghị định này không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. 

Vậy CBCC, giáo viên trực thuộc Sở GDĐT Tây Ninh có thuộc diện tăng lương hay không? Sở GDĐT Tây Ninh có văn bản nào hướng dẫn thực hiệ nghị định này không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: