(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trợ cấp lần đầu
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/07/2015 - 17 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 27/07/2015 - 09 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp:

1) Em là giáo viên đang công tác tại 1 trường cấp III huyện Bến Cầu . Em nhận công tác từ tháng 10 năm 2013, hệ số lương hiện hưởng là 2.34 và đang được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh vì em có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

2) Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không?

Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm!

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/07/2015 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ trả lời câu hỏi của em như sau:

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã thẩm định đối tượng được điều chỉnh tiền lương tăng 8% đối với các trường hợp có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị chi trả.

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trợ cấp lần đầu
 Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp:

1) Em là giáo viên đang công tác tại 1 trường cấp III huyện Bến Cầu . Em nhận công tác từ tháng 10 năm 2013, hệ số lương hiện hưởng là 2.34 và đang được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh vì em có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

2) Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không?

Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm!

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp:

1) Em là giáo viên đang công tác tại 1 trường cấp III huyện Bến Cầu . Em nhận công tác từ tháng 10 năm 2013, hệ số lương hiện hưởng là 2.34 và đang được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh vì em có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

2) Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không?

Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm!

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: