(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xây dựng nông thôn mới
Người hỏi : Thùy Linh     Số điện thoại: 01664927976     Email: maiphuonglinh64@gmail.com     Địa chỉ: huyện Tân Châu
Ngày hỏi: 22/07/2015 - 12 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 22/07/2015 - 14 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Cháu xin kính chào các Cô Chú trong ban biên tập!

Cháu là Thùy Linh

Cháu có một câu hỏi muốn gửi đến các Cô Chú, những người trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Châu!

Hiện nay, gia đình cháu đang thuộc diện hộ nghèo quốc gia, rất khó khăn và nhận sự hỗ trợ rất nhiều từ phía chính quyền và Nhà nước. Cháu đã từng đọc một bài báo trên trang của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là không được huy động hộ nghèo đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới, nhưng gia đình cháu vẫn phải đóng 2,5 triệu để xây đường nông thôn. Với số tiền này Mẹ cháu đã phải vay mượn khắp nơi để đóng cho chính quyền cấp xã. Câu hỏi mà cháu muốn các cô chú trả lời cho cháu hiểu là: Việc xây dựng nông thôn mới ở địa bàn tỉnh Tây Ninh thì hộ nghèo có phải đóng tiền hay không? Nếu không phải đóng mà chính quyền đã thu tiền của Mẹ cháu rồi thì cháu phải làm gì để xin lấy lại số tiền ấy?

Cháu mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các cô chú! Cháu xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 11/09/2015 - 08 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi bạn Thùy Linh như sau:

Nguồn vận động nông thôn mới được quy định tại các Quyết định:

- Quyết Định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Tại điểm d, Điều 1 quy định:

“Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị HĐND xã thông qua.

Hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng tự cân đối ngân sách địa phương. Ủy ban nhân dân địa phương xem xét, Quyết định mức thù lao cụ thể sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, huyện xã triển khai thực hiện.”

- Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới 2011-2015.

Tại mục 6, Điều 2 quy định:

“Nguồn vận động: Vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trên cơ sở tự nguyện và công khai, minh bạch việc sử dụng để nhân dân giám sát. Không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng nhiều hình thức đóng góp: tiền, đất đai, hoa màu, tài sản trên đất; vật tư, nguyên vật liệu; xe máy thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, ngày công lao động… Nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị HĐND xã thông qua”.

Căn cứ những quy định trên thì việc vận động đóng góp trong xây dựng nông thôn mới là trên tinh thần tự nguyện, không được bắt buộc nhân dân đóng góp.

Về việc gia đình muốn xin lại số tiền đã đóng góp thì gia đình liên hệ địa phương nơi cư trú để được xem xét, giải quyết. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xây dựng nông thôn mới
 Nội dung câu hỏi:

Cháu xin kính chào các Cô Chú trong ban biên tập!

Cháu là Thùy Linh

Cháu có một câu hỏi muốn gửi đến các Cô Chú, những người trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Châu!

Hiện nay, gia đình cháu đang thuộc diện hộ nghèo quốc gia, rất khó khăn và nhận sự hỗ trợ rất nhiều từ phía chính quyền và Nhà nước. Cháu đã từng đọc một bài báo trên trang của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là không được huy động hộ nghèo đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới, nhưng gia đình cháu vẫn phải đóng 2,5 triệu để xây đường nông thôn. Với số tiền này Mẹ cháu đã phải vay mượn khắp nơi để đóng cho chính quyền cấp xã. Câu hỏi mà cháu muốn các cô chú trả lời cho cháu hiểu là: Việc xây dựng nông thôn mới ở địa bàn tỉnh Tây Ninh thì hộ nghèo có phải đóng tiền hay không? Nếu không phải đóng mà chính quyền đã thu tiền của Mẹ cháu rồi thì cháu phải làm gì để xin lấy lại số tiền ấy?

Cháu mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các cô chú! Cháu xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cháu xin kính chào các Cô Chú trong ban biên tập!

Cháu là Thùy Linh

Cháu có một câu hỏi muốn gửi đến các Cô Chú, những người trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Châu!

Hiện nay, gia đình cháu đang thuộc diện hộ nghèo quốc gia, rất khó khăn và nhận sự hỗ trợ rất nhiều từ phía chính quyền và Nhà nước. Cháu đã từng đọc một bài báo trên trang của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là không được huy động hộ nghèo đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới, nhưng gia đình cháu vẫn phải đóng 2,5 triệu để xây đường nông thôn. Với số tiền này Mẹ cháu đã phải vay mượn khắp nơi để đóng cho chính quyền cấp xã. Câu hỏi mà cháu muốn các cô chú trả lời cho cháu hiểu là: Việc xây dựng nông thôn mới ở địa bàn tỉnh Tây Ninh thì hộ nghèo có phải đóng tiền hay không? Nếu không phải đóng mà chính quyền đã thu tiền của Mẹ cháu rồi thì cháu phải làm gì để xin lấy lại số tiền ấy?

Cháu mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các cô chú! Cháu xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: