(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển đổi phương pháp tính thuế
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngân     Số điện thoại: 0913580465     Email: gaubong568@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/07/2015 - 15 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 21/07/2015 - 16 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm kế toán cho Công ty mới thành lập từ tháng 7 năm 2014 áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT, từ khi thành lập đến nay chưa kê khai đầu vào, đầu ra. Đến tháng 7 năm 2015 Công ty mua sắm bộ máy tính và muốn chuyển từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/07/2015 - 15 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Căn cứ câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Về phương pháp tính thuế GTGT:

Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ….”

Tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế quy định:

“7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì Công ty gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển đổi phương pháp tính thuế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm kế toán cho Công ty mới thành lập từ tháng 7 năm 2014 áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT, từ khi thành lập đến nay chưa kê khai đầu vào, đầu ra. Đến tháng 7 năm 2015 Công ty mua sắm bộ máy tính và muốn chuyển từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm kế toán cho Công ty mới thành lập từ tháng 7 năm 2014 áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT, từ khi thành lập đến nay chưa kê khai đầu vào, đầu ra. Đến tháng 7 năm 2015 Công ty mua sắm bộ máy tính và muốn chuyển từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: