(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ nghỉ hưu trước tuổi
Người hỏi : Trần Văn Bá     Số điện thoại: 0984953082     Email: tvbtdtt@gmail.com     Địa chỉ: Trương THCS Nguyễn Viết Xuân TP TN
Ngày hỏi: 26/07/2015 - 08 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 27/07/2015 - 09 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Tây Ninh.

Tôi là giáo viên, do sức khỏe yếu hiện đang thường xuyên nghỉ việc để điều trị bệnh. Tôi dự định đến cuối năm 2016 xin nghỉ hưu trước tuổi theo khoản g điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Với các điều kiện của tôi như sau:

- Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1960.

- Tham gia đóng BHXH từ ngày 01 / 4 / 1990

- Lương đang hưởng : hệ số 3,66, đến 01/01/2016 hệ số lương là 3,99

- Phụ cấp khu vực:  0,1

- Phụ cấp ưu đãi: 30%

- Phụ cấp thâm niên:  24%

Kính nhờ quí cơ quan cho tôi biết các hố sơ cần thiết khi xin nghỉ huuwu và các chế độ được hưởng khi tôi xin nghỉ hưu: Các khoản trợ cấp được nhận, chế độ lương hưu.

Trân trọng kính chào.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/07/2015 - 08 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

Theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của NGhị định số 108/2014/NĐ-CP đã quy định rõ đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế. Riêng trường họp của ông/bà nên liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để hiểu rõ hơn./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ nghỉ hưu trước tuổi
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Tây Ninh.

Tôi là giáo viên, do sức khỏe yếu hiện đang thường xuyên nghỉ việc để điều trị bệnh. Tôi dự định đến cuối năm 2016 xin nghỉ hưu trước tuổi theo khoản g điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Với các điều kiện của tôi như sau:

- Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1960.

- Tham gia đóng BHXH từ ngày 01 / 4 / 1990

- Lương đang hưởng : hệ số 3,66, đến 01/01/2016 hệ số lương là 3,99

- Phụ cấp khu vực:  0,1

- Phụ cấp ưu đãi: 30%

- Phụ cấp thâm niên:  24%

Kính nhờ quí cơ quan cho tôi biết các hố sơ cần thiết khi xin nghỉ huuwu và các chế độ được hưởng khi tôi xin nghỉ hưu: Các khoản trợ cấp được nhận, chế độ lương hưu.

Trân trọng kính chào.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Tây Ninh.

Tôi là giáo viên, do sức khỏe yếu hiện đang thường xuyên nghỉ việc để điều trị bệnh. Tôi dự định đến cuối năm 2016 xin nghỉ hưu trước tuổi theo khoản g điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Với các điều kiện của tôi như sau:

- Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1960.

- Tham gia đóng BHXH từ ngày 01 / 4 / 1990

- Lương đang hưởng : hệ số 3,66, đến 01/01/2016 hệ số lương là 3,99

- Phụ cấp khu vực:  0,1

- Phụ cấp ưu đãi: 30%

- Phụ cấp thâm niên:  24%

Kính nhờ quí cơ quan cho tôi biết các hố sơ cần thiết khi xin nghỉ huuwu và các chế độ được hưởng khi tôi xin nghỉ hưu: Các khoản trợ cấp được nhận, chế độ lương hưu.

Trân trọng kính chào.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: