(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế về Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/07/2015 - 16 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 27/07/2015 - 09 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 V/v Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng ở các Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cho hỏi:

1. Công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị có phải chịu 10% thuế GTGT không?

2. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác có phải chịu 10% thuế không?

3. Công tác duy trì cây xanh đô thị, công tác duy trì hệ thống chiếu sáng cộng tại  Khoản 11, Điều 4 " Đối tượng không chịu thuế GTGT"  của Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên nên được miễn thuế đúng không?

Rất mong chi cục thế trả lời sớm nhất để đơn vị sớm hoàn thành dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng ./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 31/07/2015 - 08 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 11, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia;

b) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng;…”

Căn cứ quy định nêu trên, dịch vụ duy trì vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại  Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…”

Căn cứ quy định nêu trên, dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước đô thị  áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế về Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 V/v Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng ở các Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cho hỏi:

1. Công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị có phải chịu 10% thuế GTGT không?

2. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác có phải chịu 10% thuế không?

3. Công tác duy trì cây xanh đô thị, công tác duy trì hệ thống chiếu sáng cộng tại  Khoản 11, Điều 4 " Đối tượng không chịu thuế GTGT"  của Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên nên được miễn thuế đúng không?

Rất mong chi cục thế trả lời sớm nhất để đơn vị sớm hoàn thành dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng ./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 V/v Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng ở các Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cho hỏi:

1. Công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị có phải chịu 10% thuế GTGT không?

2. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác có phải chịu 10% thuế không?

3. Công tác duy trì cây xanh đô thị, công tác duy trì hệ thống chiếu sáng cộng tại  Khoản 11, Điều 4 " Đối tượng không chịu thuế GTGT"  của Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên nên được miễn thuế đúng không?

Rất mong chi cục thế trả lời sớm nhất để đơn vị sớm hoàn thành dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng ./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: