(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thu hút
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 3751538     Email:      Địa chỉ: Tân Đông, Tân Châu
Ngày hỏi: 23/07/2015 - 20 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 24/07/2015 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Chế độ thu hút năm 2014 khi nào thì được truy lĩnh? Đối tượng hưởng chế độ này có phải xét lại không? Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của bạn chưa rõ, nội dung bạn hỏi là thu hút theo quy định nào của tỉnh thì Sở Nội vụ mới có cơ sở trả lời.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thu hút
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Chế độ thu hút năm 2014 khi nào thì được truy lĩnh? Đối tượng hưởng chế độ này có phải xét lại không? Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: Chế độ thu hút năm 2014 khi nào thì được truy lĩnh? Đối tượng hưởng chế độ này có phải xét lại không? Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: