(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trợ cấp lần đầu
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/07/2015 - 17 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 20/07/2015 - 08 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em là giáo viên đang công tác tại Trung tâm GDTX Bến Cầu, em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp.

Em nhận công tác tại TT từ tháng 10 năm 2013. TT lại có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em sẽ được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh. Nhung theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác. Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không? Hiện tại theo em được biết thì các trường tại Bến Cầu đều đã được truy lãnh, Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm đễ em yên tâm công tác!

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 20/07/2015 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trong câu hỏi của bạn không nêu rõ bạn là giáo viên hay nhân viên.

Vì đối tượng giáo viên hay nhân viên sẽ được hưởng các chế độ theo Nghị định khác nhau. Tuy nhiên để biết thêm thông tin chi biết bạn có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức Các bộ - 3827736

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trợ cấp lần đầu
 Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em là giáo viên đang công tác tại Trung tâm GDTX Bến Cầu, em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp.

Em nhận công tác tại TT từ tháng 10 năm 2013. TT lại có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em sẽ được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh. Nhung theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác. Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không? Hiện tại theo em được biết thì các trường tại Bến Cầu đều đã được truy lãnh, Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm đễ em yên tâm công tác!

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào!

Em là giáo viên đang công tác tại Trung tâm GDTX Bến Cầu, em có một số thắc mắc sau xin nhờ CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP giải đáp giúp.

Em nhận công tác tại TT từ tháng 10 năm 2013. TT lại có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp vùng biên giới. Theo như Kế toán thông báo thì em sẽ được hưỡng trợ cấp lần đầu ( 10 tháng lương cơ bản) nhưng phải công tác đủ 3 năm mới được lãnh. Nhung theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác. Như vậy Kế toán nói vậy có đúng không?

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP – Nghị định “Quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống”. Theo Điều 3 Nghị định này quy định “Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Em đang hưỡng chế độ vùng sâu và còn có phụ cấp chức vụ 0.25, như vậy em có thuộc diện tăng lương hay không? Hiện tại theo em được biết thì các trường tại Bến Cầu đều đã được truy lãnh, Mong CHUYÊN MỤC giải đáp sớm đễ em yên tâm công tác!

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: