(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Luật viên chức
Người hỏi : Tuyết     Số điện thoại:      Email: tuyet1959@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/07/2015 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 16/07/2015 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Người không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự 1 năm có cần phải thi vên chức lại mới có thể được phân công tập sự tiếp không ạ?

Rất mong câu trả lời từ quí trang. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Người không đạt yêu cầu công tác trong thời gian tập sự, thì Thủ trưởng, cơ quan đơn vị đó có quyền đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi bổ nhiệm viên chức hoặc công chức chính thức.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Luật viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Người không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự 1 năm có cần phải thi vên chức lại mới có thể được phân công tập sự tiếp không ạ?

Rất mong câu trả lời từ quí trang. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Người không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự 1 năm có cần phải thi vên chức lại mới có thể được phân công tập sự tiếp không ạ?

Rất mong câu trả lời từ quí trang. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: