(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm hàng rào
Người hỏi : Lộc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/07/2015 - 14 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 14/07/2015 - 15 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các ngành chức năng

Tôi tên là Lộc, hiện cư ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Sự việc là gia đình tôi có một lô đất trước nhà giáp ranh với ông Hai. Ranh đất này thì được 2 bên thương lượng cấm trụ bêtông từ lâu nhưng do thời gian nên một số trụ đã hư hỏng và một số đã mất. Bên cạnh, qua thời gian, có một vài cây rừng tự nhiên mộc lên ngay trên đường ranh đất, nhưng chỉ có một cây trăm rừng phát triển lớn và phần thân nằm nhiều bên đất ông Hai (khoảng 2/3 thân cây), còn lại 1/3 thân cây nằm bên đất của tôi. Vào năm 2011, gia đình tôi có dự định làm hàng rào kiên cố, một mặt để đảm bảo an toàn, một mặt để phân định ranh giới lại chính xác, tránh tranh chấp khi các trụ rào cũ không còn nữa nên có thương lượng với ông Hai cưa cái cây trăm đó bỏ để làm hàng rào (toàn bộ chi phí làm hàng rào do tôi tự bỏ ra), còn về chi phí cưa cây đó tôi phụ một nửa. Tuy nhiên, ông Hai lại không chịu cưa bỏ cây trăm đó, mà kêu tôi phải trả tiền cho ông Hai cái cây trăm đó mới chịu cưa.. Và đến nay đã gần 4 năm trôi qua mà ông Hai đó vẫn không chịu cưa nên tôi vẫn chưa làm hàng rào được.

Kính mong các ngành chức năng tư vấn giúp tôi hướng giải quyết theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào để tôi có thể làm hàng rào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

kính chúc các ngành chức năng mạnh khỏe.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 14/07/2015 - 21 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét, đề nghị Ông Lộc liên hệ UBND xã Long Thành Trung trình bày để được giải quyết.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm hàng rào
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các ngành chức năng

Tôi tên là Lộc, hiện cư ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Sự việc là gia đình tôi có một lô đất trước nhà giáp ranh với ông Hai. Ranh đất này thì được 2 bên thương lượng cấm trụ bêtông từ lâu nhưng do thời gian nên một số trụ đã hư hỏng và một số đã mất. Bên cạnh, qua thời gian, có một vài cây rừng tự nhiên mộc lên ngay trên đường ranh đất, nhưng chỉ có một cây trăm rừng phát triển lớn và phần thân nằm nhiều bên đất ông Hai (khoảng 2/3 thân cây), còn lại 1/3 thân cây nằm bên đất của tôi. Vào năm 2011, gia đình tôi có dự định làm hàng rào kiên cố, một mặt để đảm bảo an toàn, một mặt để phân định ranh giới lại chính xác, tránh tranh chấp khi các trụ rào cũ không còn nữa nên có thương lượng với ông Hai cưa cái cây trăm đó bỏ để làm hàng rào (toàn bộ chi phí làm hàng rào do tôi tự bỏ ra), còn về chi phí cưa cây đó tôi phụ một nửa. Tuy nhiên, ông Hai lại không chịu cưa bỏ cây trăm đó, mà kêu tôi phải trả tiền cho ông Hai cái cây trăm đó mới chịu cưa.. Và đến nay đã gần 4 năm trôi qua mà ông Hai đó vẫn không chịu cưa nên tôi vẫn chưa làm hàng rào được.

Kính mong các ngành chức năng tư vấn giúp tôi hướng giải quyết theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào để tôi có thể làm hàng rào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

kính chúc các ngành chức năng mạnh khỏe.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các ngành chức năng

Tôi tên là Lộc, hiện cư ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Sự việc là gia đình tôi có một lô đất trước nhà giáp ranh với ông Hai. Ranh đất này thì được 2 bên thương lượng cấm trụ bêtông từ lâu nhưng do thời gian nên một số trụ đã hư hỏng và một số đã mất. Bên cạnh, qua thời gian, có một vài cây rừng tự nhiên mộc lên ngay trên đường ranh đất, nhưng chỉ có một cây trăm rừng phát triển lớn và phần thân nằm nhiều bên đất ông Hai (khoảng 2/3 thân cây), còn lại 1/3 thân cây nằm bên đất của tôi. Vào năm 2011, gia đình tôi có dự định làm hàng rào kiên cố, một mặt để đảm bảo an toàn, một mặt để phân định ranh giới lại chính xác, tránh tranh chấp khi các trụ rào cũ không còn nữa nên có thương lượng với ông Hai cưa cái cây trăm đó bỏ để làm hàng rào (toàn bộ chi phí làm hàng rào do tôi tự bỏ ra), còn về chi phí cưa cây đó tôi phụ một nửa. Tuy nhiên, ông Hai lại không chịu cưa bỏ cây trăm đó, mà kêu tôi phải trả tiền cho ông Hai cái cây trăm đó mới chịu cưa.. Và đến nay đã gần 4 năm trôi qua mà ông Hai đó vẫn không chịu cưa nên tôi vẫn chưa làm hàng rào được.

Kính mong các ngành chức năng tư vấn giúp tôi hướng giải quyết theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào để tôi có thể làm hàng rào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

kính chúc các ngành chức năng mạnh khỏe.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: