(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ xin phép thành lập trung tâm gia sư
Người hỏi : Khoa     Số điện thoại: 0903764677     Email: 3sphh09@gmail.com     Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/07/2015 - 00 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 13/07/2015 - 11 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

chào quý sở!

Em tên Khoa có bằng DHSP, em muốn đăng ký thành lập trung tâm gia sư (có trang web), hồ sơ gồm những gì?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/07/2015 - 16 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét câu hỏi của bạn, UBND Thành phố trả lời bạn như sau:

Trong câu hỏi bạn không nói rõ việc thành lập Trung tâm gia sư là trực tiếp mở lớp dạy hay chỉ làm dịch vụ môi giới gia sư.

Nếu chỉ làm dịch vụ môi giới gia sư thì bạn liện hệ Bộ phận một cửa tại UBND thành phố Tây Ninh để làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Nếu thành lập Trung tâm gia sư có trực tiếp mở lớp dạy thì UBND Thành phố sẽ chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Giáo dục và Đào tạo để trả lời câu hỏi của bạn.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ xin phép thành lập trung tâm gia sư
 Nội dung câu hỏi:

chào quý sở!

Em tên Khoa có bằng DHSP, em muốn đăng ký thành lập trung tâm gia sư (có trang web), hồ sơ gồm những gì?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chào quý sở!

Em tên Khoa có bằng DHSP, em muốn đăng ký thành lập trung tâm gia sư (có trang web), hồ sơ gồm những gì?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: