(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ nghỉ hưu theo nghị định 108 của chính phủ
Người hỏi : thanh hung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: trang bang
Ngày hỏi: 15/07/2015 - 18 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 17/07/2015 - 15 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm nghề y trung trung tâm y tế huyện .Nay muốn xin nghỉ theo chế độ của Nghị định 108 của chính phủ làm thủ tục ở đâu? thời gian giải quyết là bao lâu xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 29/07/2015 - 13 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế Tây Ninh cảm ơn ông (bà) đã quan tâm và đặt câu hỏi với sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi, sở Y tế xin trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ban hành ngày 20/11/2014 của Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp cấp ủy, tổ chức công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, theo đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 2 lần/1năm (6 tháng 1 lần) trình cơ quan có thẩm quyền phệ duyệt, thủ tục gồm:

- Đơn cá nhân xin nghỉ hưởng chính sách theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Biên bản họp của đơn vị nơi làm việc và biên bàn họp của cơ quan chủ quản đồng ý cho nghỉ;

- Bảng ghi quá trình tham gia BHXH do cơ quan BHXH cấp;

- Các quyết định lương, phụ cấp liên quan của cá nhân trong 05 năm gần nhất;

- Bảng nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của người có thẩm quyền;

- Giấy xác nhận nghỉ ốm của cơ quan quản lý cán bộ, viên chức và giấy hưởng chế độ nghỉ ốm của cơ quan BHXH chi trả;

- Bảng tính lương bình quân 05 năm cuối.

2. Thời gian thực hiện tinh giản biên chế  theo Quy định tại Điều 16 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ như sau:

- Chậm nhất là ngày 01 tháng 11 của năm trước liền kề các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm sau liền kề 6 tháng cuối năm để giải quyết theo thẩm quyền.

- Chậm nhất là 01 tháng 5 hàng năm Bộ, ngành, địa phương gửi  Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm để giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, ông (bà) muốn được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ vui lòng liên hệ Trung tâm Y tế nơi làm việc hoặc phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và thời gian giải quyết.

Hy vọng trả lời trên đáp ứng thắc mắc của quý ông (bà). Trân trọng cảm ơn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ nghỉ hưu theo nghị định 108 của chính phủ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm nghề y trung trung tâm y tế huyện .Nay muốn xin nghỉ theo chế độ của Nghị định 108 của chính phủ làm thủ tục ở đâu? thời gian giải quyết là bao lâu xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm nghề y trung trung tâm y tế huyện .Nay muốn xin nghỉ theo chế độ của Nghị định 108 của chính phủ làm thủ tục ở đâu? thời gian giải quyết là bao lâu xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: