(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bệnh viện hồng hưng hoà thành tây ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0349XXX748     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/05/2022 - 18 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 10/05/2022 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi: tối có khám bệnh tại bệnh viện hồng hưng sáng ngày 8/5 năm 20222, mã BN 2000280250 ( mã trên phiếu thu tiền bệnh viện) , mã dt 1671633,. lúc 9h 17 phút. tôi có chỉ định citi chup clvt không tiêm thuốc, với số tiền đóng 538000₫, và khi khám xong tôi trả thêm tiền thuốc là 210, 791₫. nhưng toii kiểm tra sổ sức khoẻ điện tử của bhxh tôi chỉ tự chi trả 112,000₫ xin hỏi bênh viện đã thu đúng chưa. vì sao số tiền toii phải đóng cao hơn số tiền ghi nhận đóng khi khám bh y tế tại bệnh viện. 

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bệnh viện hồng hưng hoà thành tây ninh
 Nội dung câu hỏi: tối có khám bệnh tại bệnh viện hồng hưng sáng ngày 8/5 năm 20222, mã BN 2000280250 ( mã trên phiếu thu tiền bệnh viện) , mã dt 1671633,. lúc 9h 17 phút. tôi có chỉ định citi chup clvt không tiêm thuốc, với số tiền đóng 538000₫, và khi khám xong tôi trả thêm tiền thuốc là 210, 791₫. nhưng toii kiểm tra sổ sức khoẻ điện tử của bhxh tôi chỉ tự chi trả 112,000₫ xin hỏi bênh viện đã thu đúng chưa. vì sao số tiền toii phải đóng cao hơn số tiền ghi nhận đóng khi khám bh y tế tại bệnh viện. 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: tối có khám bệnh tại bệnh viện hồng hưng sáng ngày 8/5 năm 20222, mã BN 2000280250 ( mã trên phiếu thu tiền bệnh viện) , mã dt 1671633,. lúc 9h 17 phút. tôi có chỉ định citi chup clvt không tiêm thuốc, với số tiền đóng 538000₫, và khi khám xong tôi trả thêm tiền thuốc là 210, 791₫. nhưng toii kiểm tra sổ sức khoẻ điện tử của bhxh tôi chỉ tự chi trả 112,000₫ xin hỏi bênh viện đã thu đúng chưa. vì sao số tiền toii phải đóng cao hơn số tiền ghi nhận đóng khi khám bh y tế tại bệnh viện. 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: