(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc cải chính hộ tịch
Người hỏi : Bùi Đức Thuần     Số điện thoại: 0981XXX810     Email:      Địa chỉ: Tân Hưng_Tân Châu_Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/05/2022 - 10 Giờ 37 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Không liên hệ được, mời ông/bà tham khảo tại link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000547

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc cải chính hộ tịch
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan ban ngành các cấp.tôi muốn hỏi về thủ tục thay đổi cải chính hộ tich, Họ và Tên.nhưng không biết cơ quan chức năng nào tiếp nhận và giải quyếy về việc này,cụ thể cơ quan cấp xã, huyện hay sở tư pháp ạ.mong nhận được phản hồi từ ban ngành các cấp.xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan ban ngành các cấp.tôi muốn hỏi về thủ tục thay đổi cải chính hộ tich, Họ và Tên.nhưng không biết cơ quan chức năng nào tiếp nhận và giải quyếy về việc này,cụ thể cơ quan cấp xã, huyện hay sở tư pháp ạ.mong nhận được phản hồi từ ban ngành các cấp.xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: