(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp nằm trong Khu kinh tế
Người hỏi : Đào Thùy Dung     Số điện thoại: 0335XXX705     Email:      Địa chỉ: 815 HL2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, HCM
Ngày hỏi: 06/05/2022 - 16 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 09/05/2022 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi muốn xin làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A thuộc Khu kinh tế theo các tiêu chí sau:
- Cụm công nghiệp A (diện tích 74ha) nằm trong quy hoạch khu chức năng của Khu kinh tế (thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

  • Mục đích thực hiện dự án: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
  • Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 100% vốn chủ đầu tư

Đối với trường hợp nêu trên, áp dụng theo quy chế quản lý Khu kinh tế (nghị định 82/2018) hay Quy chế quản lý Cụm công nghiệp (Nghị định 68/2017 và nghị định 66/2020) để triển khai thực hiện dự án ?  Kính mong Quý cơ quan ban ngành hướng dẫn cho chúng tôi các bước xin cấp phép đầu tư dự án và các thủ tục hành chính liên quan.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 17/05/2022 - 09 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có ý kiến trả lời câu hỏi liên quan đến thủ tục đầu tư dự án hạ tầng Cụm công nghiệp trong Khu kinh tế để nhà đầu tư được biết thông tin như sau:

Việc đầu tư dự án trong Khu kinh tế phải phù hợp quy hoạch được duyệt.

Đối với trường hợp đầu tư cụm công nghiệp trong Khu kinh tế, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế ngày 22/05/2018 của Chính phủ.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp nằm trong Khu kinh tế
 Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi muốn xin làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A thuộc Khu kinh tế theo các tiêu chí sau:
- Cụm công nghiệp A (diện tích 74ha) nằm trong quy hoạch khu chức năng của Khu kinh tế (thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

  • Mục đích thực hiện dự án: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
  • Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 100% vốn chủ đầu tư

Đối với trường hợp nêu trên, áp dụng theo quy chế quản lý Khu kinh tế (nghị định 82/2018) hay Quy chế quản lý Cụm công nghiệp (Nghị định 68/2017 và nghị định 66/2020) để triển khai thực hiện dự án ?  Kính mong Quý cơ quan ban ngành hướng dẫn cho chúng tôi các bước xin cấp phép đầu tư dự án và các thủ tục hành chính liên quan.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi muốn xin làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A thuộc Khu kinh tế theo các tiêu chí sau:
- Cụm công nghiệp A (diện tích 74ha) nằm trong quy hoạch khu chức năng của Khu kinh tế (thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

  • Mục đích thực hiện dự án: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
  • Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 100% vốn chủ đầu tư

Đối với trường hợp nêu trên, áp dụng theo quy chế quản lý Khu kinh tế (nghị định 82/2018) hay Quy chế quản lý Cụm công nghiệp (Nghị định 68/2017 và nghị định 66/2020) để triển khai thực hiện dự án ?  Kính mong Quý cơ quan ban ngành hướng dẫn cho chúng tôi các bước xin cấp phép đầu tư dự án và các thủ tục hành chính liên quan.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: