(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền ăn F0 từ 17/12/2021 đến nay chưa có
Người hỏi : quốc việt     Số điện thoại: 0385XXX381     Email: quoc**********@gmail.com     Địa chỉ: hoà thành tây ninh
Ngày hỏi: 05/05/2022 - 15 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 05/05/2022 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi: Nội tiền ăn F0 tôi có nộp hồ sơ từ 17/12/2021 đến nay chưa có ai dt thông báo. 
ngày 19/2/2022 có hỏi trên cổng thông tin điện tử và đc trả lời hồ sơ đã duyệt nhưng kinh phí không đủ. 
Vậy đến báo giờ mới có kinh phí hay cán bộ xã cố tình chậm trể?? yêu cầu trả lời văn bản một cách cụ thể, không để sdt chủ tịch xã ( Phạm Hồng Oanh) hay cán bộ LĐ TBXH chị Lệ 0983298509 để liên hệ. vì liên hệ cũng như không!
Đính kèm có 1 file ảnh./.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 11/05/2022 - 07 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông (bà)

Qua phản ánh của ông (bà) về chế độ tiền ăn F0 tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. UBND thị xã chuyển phản ánh của Ông (bà) về UBND xã Trường Hòa và báo cáo như sau:

- UBND xã Trường Hòa đã chi hỗ trợ tiền ăn cho  người bị F0, F1, cụ thể theo danh sách chi của UBND xã Trường Hòa nhận thấy số thứ tự 12 Ông Ngô Quốc Việt sinh ngày 14/8/1993, ngụ tổ 9 ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0385.490.381 đã ký nhận với số tiền là 800.000đ. (kèm danh sách chi của UBND xã Trường Hòa).

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền ăn F0 từ 17/12/2021 đến nay chưa có
 Nội dung câu hỏi: Nội tiền ăn F0 tôi có nộp hồ sơ từ 17/12/2021 đến nay chưa có ai dt thông báo. 
ngày 19/2/2022 có hỏi trên cổng thông tin điện tử và đc trả lời hồ sơ đã duyệt nhưng kinh phí không đủ. 
Vậy đến báo giờ mới có kinh phí hay cán bộ xã cố tình chậm trể?? yêu cầu trả lời văn bản một cách cụ thể, không để sdt chủ tịch xã ( Phạm Hồng Oanh) hay cán bộ LĐ TBXH chị Lệ 0983298509 để liên hệ. vì liên hệ cũng như không!
Đính kèm có 1 file ảnh./.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Nội tiền ăn F0 tôi có nộp hồ sơ từ 17/12/2021 đến nay chưa có ai dt thông báo. 
ngày 19/2/2022 có hỏi trên cổng thông tin điện tử và đc trả lời hồ sơ đã duyệt nhưng kinh phí không đủ. 
Vậy đến báo giờ mới có kinh phí hay cán bộ xã cố tình chậm trể?? yêu cầu trả lời văn bản một cách cụ thể, không để sdt chủ tịch xã ( Phạm Hồng Oanh) hay cán bộ LĐ TBXH chị Lệ 0983298509 để liên hệ. vì liên hệ cũng như không!
Đính kèm có 1 file ảnh./.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: