(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đèn giao thông
Người hỏi : Huỳnh đình vũ     Số điện thoại: 0827XXX098     Email: dinh**********@gmail.com     Địa chỉ: Hiệp trường
Ngày hỏi: 04/05/2022 - 13 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 04/05/2022 - 14 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi: Đèn tín hiệu giao thông ,tại ngã tư hiệp trường đã hư,chỉ sáng 1 màu không chuyển đổi..mong cơ quan quản lý có thẩm quyền sửa chữa sớm nhất có thể
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 06/05/2022 - 08 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông (bà)

Qua phản ánh của ông (bà) về đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hiệp Trường, thị xã Hòa Thành. 

UBND thị xã đã chuyển phản ánh của Ông (bà) đến Phòng quản lý Đô thị thị xã tiến hành kiểm tra và khắc phục, sữa chữa sớm nhất.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đèn giao thông
 Nội dung câu hỏi: Đèn tín hiệu giao thông ,tại ngã tư hiệp trường đã hư,chỉ sáng 1 màu không chuyển đổi..mong cơ quan quản lý có thẩm quyền sửa chữa sớm nhất có thể
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Đèn tín hiệu giao thông ,tại ngã tư hiệp trường đã hư,chỉ sáng 1 màu không chuyển đổi..mong cơ quan quản lý có thẩm quyền sửa chữa sớm nhất có thể
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: