(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thể thao
Người hỏi : THÁI      Số điện thoại: 0937XXX332     Email:      Địa chỉ: thanh phước, go dầu
Ngày hỏi: 04/05/2022 - 14 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 04/05/2022 - 14 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi: đại hội thể dục thể thao tỉnh thấy các hang cân có quay trực tiếp và phát lại trên youtube giải trí. sao hang cân nam 70 _75kg không thấy vậy..

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thể thao
 Nội dung câu hỏi: đại hội thể dục thể thao tỉnh thấy các hang cân có quay trực tiếp và phát lại trên youtube giải trí. sao hang cân nam 70 _75kg không thấy vậy..
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: đại hội thể dục thể thao tỉnh thấy các hang cân có quay trực tiếp và phát lại trên youtube giải trí. sao hang cân nam 70 _75kg không thấy vậy..
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: