(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phòng tài nguyên huyện Tân Biên viết biên nhận hẹn 20 ngày thẩm điịnh bản vẽ chuyển mục đích có đúng quy định không?
Người hỏi : dân Tân Biên     Số điện thoại: 0944XXX594     Email:      Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 06/05/2022 - 14 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 06/05/2022 - 15 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi: Sở Nội Vụ  tỉnh Tây Ninh

tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên.  tôi bức xúc phòng tài nguyên & môi trường huyện Tân Biên. Chuyên Viên ghi biên nhận tay hẹn 20 ngày thẩm định  trích lục, trích đo  chuyển mục đích.

Cho tôi hỏi SỞ Nội Vụ. có quy định nào về việc thủ tục hẹn thẩm định trích lục hẹn 20 ngày (làm việc trừ thứ 7, chủ nhật )không? hay phòng tài nguyên môi trường đang hành  dân? rất nhiều hồ hơ ghi biên nhận  như vậy không phải riêng hồ sơ của tôi. ( nội dung trên yêu cầu Sơ Nội Vụ trả lời  rõ cho dân được biết về việc ghi biên nhận  như vậy có đúng bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành không ?)

kèm theo giấy hẹn  của phòng tài nguyên môi trường


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 16/05/2022 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
UBND huyện Tân Biên trả lời câu hỏi của ông bà như sau:
Căn cứ Điểm b, khoản 2, điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014
2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Biên bản xác minh thực địa;
Căn cứ Điều 5,Quyết định 1045/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tân Biên
“ Thời gian phối hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và thẩm định trích đo chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư là 20 ngày làm việc.”
Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phòng tài nguyên huyện Tân Biên viết biên nhận hẹn 20 ngày thẩm điịnh bản vẽ chuyển mục đích có đúng quy định không?
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi: Sở Nội Vụ  tỉnh Tây Ninh

tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên.  tôi bức xúc phòng tài nguyên & môi trường huyện Tân Biên. Chuyên Viên ghi biên nhận tay hẹn 20 ngày thẩm định  trích lục, trích đo  chuyển mục đích.

Cho tôi hỏi SỞ Nội Vụ. có quy định nào về việc thủ tục hẹn thẩm định trích lục hẹn 20 ngày (làm việc trừ thứ 7, chủ nhật )không? hay phòng tài nguyên môi trường đang hành  dân? rất nhiều hồ hơ ghi biên nhận  như vậy không phải riêng hồ sơ của tôi. ( nội dung trên yêu cầu Sơ Nội Vụ trả lời  rõ cho dân được biết về việc ghi biên nhận  như vậy có đúng bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành không ?)

kèm theo giấy hẹn  của phòng tài nguyên môi trường

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi: Sở Nội Vụ  tỉnh Tây Ninh

tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên.  tôi bức xúc phòng tài nguyên & môi trường huyện Tân Biên. Chuyên Viên ghi biên nhận tay hẹn 20 ngày thẩm định  trích lục, trích đo  chuyển mục đích.

Cho tôi hỏi SỞ Nội Vụ. có quy định nào về việc thủ tục hẹn thẩm định trích lục hẹn 20 ngày (làm việc trừ thứ 7, chủ nhật )không? hay phòng tài nguyên môi trường đang hành  dân? rất nhiều hồ hơ ghi biên nhận  như vậy không phải riêng hồ sơ của tôi. ( nội dung trên yêu cầu Sơ Nội Vụ trả lời  rõ cho dân được biết về việc ghi biên nhận  như vậy có đúng bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành không ?)

kèm theo giấy hẹn  của phòng tài nguyên môi trường

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: