(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về chế độ chính sách đối với P. CHT ban CHQS xã phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Lê Anh Trung     Số điện thoại: 0907XXX988     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/05/2022 - 13 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 09/05/2022 - 09 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Đề án số 1720/ĐA, UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 2/6/2021 về Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt độgn và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 dã được HĐND tỉnh phê duyệt bằng Nghị Quyết số 15 năm 2021. ở mục V về chế dộ, chính sách dối với DQTV, tại mục a trong mục 3 về chế dộ của P CHT ban CHQS xã có ghi dòng: mức phụ cấp hàng tháng của Phó CHT thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vậy nên có phải phụ cấp Phó CHT ban CHQS xã thự hiện theo NQ só 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Quy định chúc danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hộ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn ở các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hay còn thực hiện theo văn bản nào khác. xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 14/05/2022 - 07 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông (bà):

Qua phản ánh kiến nghị của Ông (bà) trên cổng hỏi đáp trực tuyến tỉnh về chế độ chính sách đối với Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND thị xã xem xét và chuyển giao Phòng Tài Chính thị xã tham mưu và báo cáo cụ thể:

Theo Công văn 424/UBND-NC ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phụ cấp hàng tháng đối với Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã là thống nhất việc thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 (Đề án số 1720/ĐA-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh).

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về chế độ chính sách đối với P. CHT ban CHQS xã phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Đề án số 1720/ĐA, UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 2/6/2021 về Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt độgn và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 dã được HĐND tỉnh phê duyệt bằng Nghị Quyết số 15 năm 2021. ở mục V về chế dộ, chính sách dối với DQTV, tại mục a trong mục 3 về chế dộ của P CHT ban CHQS xã có ghi dòng: mức phụ cấp hàng tháng của Phó CHT thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vậy nên có phải phụ cấp Phó CHT ban CHQS xã thự hiện theo NQ só 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Quy định chúc danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hộ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn ở các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hay còn thực hiện theo văn bản nào khác. xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi: Đề án số 1720/ĐA, UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 2/6/2021 về Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt độgn và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 dã được HĐND tỉnh phê duyệt bằng Nghị Quyết số 15 năm 2021. ở mục V về chế dộ, chính sách dối với DQTV, tại mục a trong mục 3 về chế dộ của P CHT ban CHQS xã có ghi dòng: mức phụ cấp hàng tháng của Phó CHT thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vậy nên có phải phụ cấp Phó CHT ban CHQS xã thự hiện theo NQ só 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Quy định chúc danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hộ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn ở các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hay còn thực hiện theo văn bản nào khác. xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: