(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trực tiếp trình bài vụ đánh người
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: +843XXXXX748     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2022 - 01 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 11/05/2022 - 08 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi: sáng 6h20 phút ngày 7 tháng 5 tôi bị một công nhân ngồi phía sau trên xe 60b 03696 xe đưa rướt công nhân ở công nghiệp phước đông, khi đến đừng ăn sáng tại chợ bàu đồn tôi bị người ngồi phía sau đánh trên xe, ( xe có gắn cammera giát sát hành trình), sau khi tôi bị đánh trên xe , tôi có vào công an xã bàu đồn trình báo, 6h30 nhung không có ai, ngồi đến 7h mới có người trực nhưng người này mặc đồ thường dân, kiêu tôi đi về làm đơn, không nhận trình bài trực tiếp. rồi một la sau có người công an viên mac áo công an có thể cấp phó, rồi nói chuyện tôi, cũng kiêu tôi ra về, và tôi yêu cầu xin một tờ giấy làm đơn trình báo, cuối cùng nói chuyện một hồi tôi mới nhận được tời a4, rồi tôi viết đơn, xong nộp cho đồng chí này, rồi kiêu tôi để lại số điện thoại, cũng không lập biên bản thụ lý đơn. xin hỏi cách giải quyết vụ cố ý đánh người , gây rối rật tự như cách giải quyết thụ lý vụ việc của công an xã bàu đồn có đúng quy định pháp luật không?. xin hỏi công an xã bàu đồn, công an huyện bàu đồn gò dầu trả lời dùm tôi. 
câu hỏi 2, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh tố cáo của công dân mà vụ việc tôi trực tiếp trình bài mà không chịu lập biên bản giải quyết là như thế nào?.
câu hỏi thứ 3, đơn tôi để lại trình bài rõ ràng vậy công an xã có xác minh người đánh tôi không và có giải quyết vụ việc này cho tôi không?!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 17/05/2022 - 15 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo ngành chuyên môn xác minh làm rõ. Kết quả (có văn bản kèm theo)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trực tiếp trình bài vụ đánh người
 Nội dung câu hỏi: sáng 6h20 phút ngày 7 tháng 5 tôi bị một công nhân ngồi phía sau trên xe 60b 03696 xe đưa rướt công nhân ở công nghiệp phước đông, khi đến đừng ăn sáng tại chợ bàu đồn tôi bị người ngồi phía sau đánh trên xe, ( xe có gắn cammera giát sát hành trình), sau khi tôi bị đánh trên xe , tôi có vào công an xã bàu đồn trình báo, 6h30 nhung không có ai, ngồi đến 7h mới có người trực nhưng người này mặc đồ thường dân, kiêu tôi đi về làm đơn, không nhận trình bài trực tiếp. rồi một la sau có người công an viên mac áo công an có thể cấp phó, rồi nói chuyện tôi, cũng kiêu tôi ra về, và tôi yêu cầu xin một tờ giấy làm đơn trình báo, cuối cùng nói chuyện một hồi tôi mới nhận được tời a4, rồi tôi viết đơn, xong nộp cho đồng chí này, rồi kiêu tôi để lại số điện thoại, cũng không lập biên bản thụ lý đơn. xin hỏi cách giải quyết vụ cố ý đánh người , gây rối rật tự như cách giải quyết thụ lý vụ việc của công an xã bàu đồn có đúng quy định pháp luật không?. xin hỏi công an xã bàu đồn, công an huyện bàu đồn gò dầu trả lời dùm tôi. 
câu hỏi 2, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh tố cáo của công dân mà vụ việc tôi trực tiếp trình bài mà không chịu lập biên bản giải quyết là như thế nào?.
câu hỏi thứ 3, đơn tôi để lại trình bài rõ ràng vậy công an xã có xác minh người đánh tôi không và có giải quyết vụ việc này cho tôi không?!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: sáng 6h20 phút ngày 7 tháng 5 tôi bị một công nhân ngồi phía sau trên xe 60b 03696 xe đưa rướt công nhân ở công nghiệp phước đông, khi đến đừng ăn sáng tại chợ bàu đồn tôi bị người ngồi phía sau đánh trên xe, ( xe có gắn cammera giát sát hành trình), sau khi tôi bị đánh trên xe , tôi có vào công an xã bàu đồn trình báo, 6h30 nhung không có ai, ngồi đến 7h mới có người trực nhưng người này mặc đồ thường dân, kiêu tôi đi về làm đơn, không nhận trình bài trực tiếp. rồi một la sau có người công an viên mac áo công an có thể cấp phó, rồi nói chuyện tôi, cũng kiêu tôi ra về, và tôi yêu cầu xin một tờ giấy làm đơn trình báo, cuối cùng nói chuyện một hồi tôi mới nhận được tời a4, rồi tôi viết đơn, xong nộp cho đồng chí này, rồi kiêu tôi để lại số điện thoại, cũng không lập biên bản thụ lý đơn. xin hỏi cách giải quyết vụ cố ý đánh người , gây rối rật tự như cách giải quyết thụ lý vụ việc của công an xã bàu đồn có đúng quy định pháp luật không?. xin hỏi công an xã bàu đồn, công an huyện bàu đồn gò dầu trả lời dùm tôi. 
câu hỏi 2, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh tố cáo của công dân mà vụ việc tôi trực tiếp trình bài mà không chịu lập biên bản giải quyết là như thế nào?.
câu hỏi thứ 3, đơn tôi để lại trình bài rõ ràng vậy công an xã có xác minh người đánh tôi không và có giải quyết vụ việc này cho tôi không?!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: