(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Địa chỉ làm CCCD gắn chip
Người hỏi : Phạm Văn Hưng     Số điện thoại: 0979XXX270     Email: pham***************@gmail.com     Địa chỉ: 383 Long Châu Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/05/2022 - 17 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 09/05/2022 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi: chào Công an tỉnh Tây Ninh

Tôi đã làm CCCD gắn chíp từ 31/05/2021 mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được CCCD của mình, giờ tôi muốn đi làm lại CCCD của mình ( vì CCCD cũ của tôi đã bị hỏng ) thì tôi phải đến địa điểm nào để xin cấp CCCD ạ. Tôi thường trú: 383 tổ 17 ấp Long Châu xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 12/05/2022 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chuyển câu hỏi của Phạm Văn Hưng     Số điện thoại: 0979577270     Email: phamvanhung79577270@gmail.com     Địa chỉ: 383 Long Châu Long Vĩnh Châu Thành Tây Ninh đến UBND xã Long Vĩnh và trả lời

Qua xem xét nội dung thắc mắc của ông Phạm Văn Hưng, UBND xã Long Vĩnh trả lời như sau:

Vào lúc 8 giời 30 ngày 11/05/2022. Ủy ban nhân dân dân xã Long Vĩnh đã chỉ đạo bộ phân chuyên môn liên hệ với ông Phạm Văn Hưng đến UBND xã làm việc giải quyết nội dung thắc mắc của ông. Qua trao đổi UBND xã đã hướng dẫn ông Hưng đến Công an huyện Châu Thành để được hướng dẫn làm lại CCCD và ông thống nhất liên hệ Công an huyện để làm lại CCCD, ngoài ra không thắc mắc gì thêm.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Địa chỉ làm CCCD gắn chip
 Nội dung câu hỏi: chào Công an tỉnh Tây Ninh

Tôi đã làm CCCD gắn chíp từ 31/05/2021 mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được CCCD của mình, giờ tôi muốn đi làm lại CCCD của mình ( vì CCCD cũ của tôi đã bị hỏng ) thì tôi phải đến địa điểm nào để xin cấp CCCD ạ. Tôi thường trú: 383 tổ 17 ấp Long Châu xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Tôi chân thành cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: chào Công an tỉnh Tây Ninh

Tôi đã làm CCCD gắn chíp từ 31/05/2021 mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được CCCD của mình, giờ tôi muốn đi làm lại CCCD của mình ( vì CCCD cũ của tôi đã bị hỏng ) thì tôi phải đến địa điểm nào để xin cấp CCCD ạ. Tôi thường trú: 383 tổ 17 ấp Long Châu xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Tôi chân thành cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: