(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sở y tế xem thường câu trả lời người dân
Người hỏi : người dân tây ninh     Số điện thoại: 0349XXX748     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2022 - 15 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 09/05/2022 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi: trên trang cổng thông tin có nhiều câu hỏi đơn vị trả lời là sở y tế nhưng sở lại không trả lời người dân kịp thời có câu trên 15 ngày, có câu gần 1 tháng, xin hỏi cơ quan quy định trả lời trên cổng thông tin quy chế là bao nhiêu ngày, trách nhiệm đơn vị trả lời chậm trả lời người dân có bị xủ lý không?. đơn vị trả lời chậm vậy có xin lỗi người đặt câu trả lời không?. trọng dân, kính dân, dù câu trả lời quan trọng hay không quan trọng cũng là công việc phụ vụ dân, cớ sao các cơ quan lại thờ ơ vô cảm không trả lời người dân đúng lúc kịp thời

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sở y tế xem thường câu trả lời người dân
 Nội dung câu hỏi: trên trang cổng thông tin có nhiều câu hỏi đơn vị trả lời là sở y tế nhưng sở lại không trả lời người dân kịp thời có câu trên 15 ngày, có câu gần 1 tháng, xin hỏi cơ quan quy định trả lời trên cổng thông tin quy chế là bao nhiêu ngày, trách nhiệm đơn vị trả lời chậm trả lời người dân có bị xủ lý không?. đơn vị trả lời chậm vậy có xin lỗi người đặt câu trả lời không?. trọng dân, kính dân, dù câu trả lời quan trọng hay không quan trọng cũng là công việc phụ vụ dân, cớ sao các cơ quan lại thờ ơ vô cảm không trả lời người dân đúng lúc kịp thời
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: trên trang cổng thông tin có nhiều câu hỏi đơn vị trả lời là sở y tế nhưng sở lại không trả lời người dân kịp thời có câu trên 15 ngày, có câu gần 1 tháng, xin hỏi cơ quan quy định trả lời trên cổng thông tin quy chế là bao nhiêu ngày, trách nhiệm đơn vị trả lời chậm trả lời người dân có bị xủ lý không?. đơn vị trả lời chậm vậy có xin lỗi người đặt câu trả lời không?. trọng dân, kính dân, dù câu trả lời quan trọng hay không quan trọng cũng là công việc phụ vụ dân, cớ sao các cơ quan lại thờ ơ vô cảm không trả lời người dân đúng lúc kịp thời
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: