(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cong chuc
Người hỏi : Tran Thi Tham     Số điện thoại: 0945226033     Email: nanghong_dethuong2000@yahoo.com     Địa chỉ: Hoa Thanh Tay Ninh
Ngày hỏi: 16/06/2015 - 09 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 17/06/2015 - 08 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện để thi viên chức ngành giáo dục, môn tiếng anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ có Hướng dẫn số 1547/HD-SGDĐT-SNV về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015– 2016. Về điều kiện để thi viên chức ngành giáo dục, đề nghị bạn tham khảo tại Hướng dẫn nêu trên (Hướng dẫn được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cong chuc
 Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện để thi viên chức ngành giáo dục, môn tiếng anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện để thi viên chức ngành giáo dục, môn tiếng anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: