(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức của sgd Tây Ninh
Người hỏi : Trần Văn Hiền     Số điện thoại: 01682602461     Email: hien3sphh@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/06/2015 - 02 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 15/06/2015 - 08 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi : Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN có phải là chứng chỉ thay cho Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS và Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT đã ngừng đào tạo từ 2015 phải không thầy? Em tốt nghiệp ngành cử nhân Hóa học và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN thì có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục dạy THCS và THPT không thầy?

xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/06/2015 - 11 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kể từ năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên THPT đối với các trường hợp tốt nghiệp tại các trường đại học sư phạm.

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức của sgd Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi : Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN có phải là chứng chỉ thay cho Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS và Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT đã ngừng đào tạo từ 2015 phải không thầy? Em tốt nghiệp ngành cử nhân Hóa học và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN thì có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục dạy THCS và THPT không thầy?

xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thầy ơi cho em hỏi : Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN có phải là chứng chỉ thay cho Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS và Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT đã ngừng đào tạo từ 2015 phải không thầy? Em tốt nghiệp ngành cử nhân Hóa học và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN thì có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục dạy THCS và THPT không thầy?

xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: