(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ đào tạo
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0933351909     Email: vohongnhung069@gmail.com     Địa chỉ: ấp Lộc Tân - xã Lộc hưng- TB-TN
Ngày hỏi: 12/06/2015 - 14 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 12/06/2015 - 15 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Cán bộ, công chức cấp xã tự đi học lên đại học đúng theo vị trí việc làm theo Quyết định số 55 của tỉnh Tây Ninh năm 2014 có nhận Thông báo của Sở nội vụ Tây Ninh bổ sung hồ sơ trong quá trình tham gia học, để được hổ trợ kinh phí. Hồ sơ bổ sung đã nộp đầy đủ  theo yêu cầu của Sở Nội vụ nhưng đến nay chưa được hưởng phụ cấp khi nào được hưởng phụ cấp theo Quyết định này?  Em cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Hiện nay, Sở Nội vụ đang lập dự toán về mức chi hỗ trợ, sau khi thống nhất với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố thì Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

Cán bộ, công chức cấp xã tự đi học lên đại học đúng theo vị trí việc làm theo Quyết định số 55 của tỉnh Tây Ninh năm 2014 có nhận Thông báo của Sở nội vụ Tây Ninh bổ sung hồ sơ trong quá trình tham gia học, để được hổ trợ kinh phí. Hồ sơ bổ sung đã nộp đầy đủ  theo yêu cầu của Sở Nội vụ nhưng đến nay chưa được hưởng phụ cấp khi nào được hưởng phụ cấp theo Quyết định này?  Em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cán bộ, công chức cấp xã tự đi học lên đại học đúng theo vị trí việc làm theo Quyết định số 55 của tỉnh Tây Ninh năm 2014 có nhận Thông báo của Sở nội vụ Tây Ninh bổ sung hồ sơ trong quá trình tham gia học, để được hổ trợ kinh phí. Hồ sơ bổ sung đã nộp đầy đủ  theo yêu cầu của Sở Nội vụ nhưng đến nay chưa được hưởng phụ cấp khi nào được hưởng phụ cấp theo Quyết định này?  Em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: