(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm lí lịch tư pháp trễ hẹn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2015 - 15 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 12/06/2015 - 15 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 22/5/2015 tôi có đến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm phiếu lí lịch tư pháp để nộp cho Sở Nội vụ bổ sung hồ sơ công chức, sau khi nộp đủ hồ sơ giấy tờ và lệ phí thì tôi nhận được giấy hẹn ngày 5/6/2015. Đúng ngày 5/6 tôi có gọi điện cho bộ phận trả kết quả thì được trả lời là chưa có. 1 tuần sau ngày 12/6/2015 tôi có gọi điện lần nữa và câu trả lời vẫn là chưa có và không biết chừng nào có.Tôi đã nộp đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ (thời gian qua Sở Tư pháp cũng không đòi hỏi bổ sung giấy tờ gì), hộ khẩu thường trú của tôi ở Tây Ninh và tôi chỉ tạm trú 1 thời gian để học và làm việc tại TP HCM nhưng 3 tuần rồi vẫn không xác minh xong lý lịch tư pháp. Theo tôi được biết thì thì làm lý lịch tư pháp rất ít khi đúng hẹn, thường bị trễ từ 1,2 tuần đến 1,2 tháng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân đi làm lý lịch tư pháp. Tôi rất lo lắng vì ngày 18/6 là hạn cuối để tôi nộp phiếu lý lịch tư pháp cho bên Sở Nội vụ, nếu không kịp sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng công chức của tôi. Tôi muốn hỏi tại sao công tác lý lịch tư pháp ở Tây Ninh lại luôn chậm trễ như vậy? (qua báo chí tôi được biết ở TP HCM làm lý lịch tư pháp chỉ mất 1-2 ngày là có kết quả, nếu trễ lắm cũng chỉ mất 7 ngày)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 22/06/2015 - 15 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     9 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/06/2009 quy định về Thời gian cấp phiếu LLTP như sau:

“Điều 48. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày”.

Tất cả thời gian được quy định nêu trên đều được tính theo ngày làm việc. Tuy nhiên, do hiện nay quá trình tra cứu, xác minh hồ sơ Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp chưa thể tự chủ động tra cứu trong sở dữ liệu hiện có, toàn bộ quá trình tra cứu, xác minh hồ sơ vẫn phải phụ thuộc vào phòng hồ sơ công an tỉnh. Đối với trường hợp của anh (chị) trong câu hỏi cũng có nêu chị có tạm trú 1 thời gian để học và làm việc tại TP HCM theo quy định  công an tỉnh phải gửi hồ sơ đi tra cứu và chờ kết quả xác minh của Cục C53 Bộ Công an (Hà Nội) hoặc Thành phố HCM. Sau khi có kết quả xác minh của các cơ quan có liên quan trong thời gian 02 ngày làm việc Sở Tư pháp tổng hợp kết quả xác minh, in phiếu LLTP trình lãnh đạo ký cấp giấy LLTP theo quy định.

Do quá trình tra cứu phải trải qua nhiều khâu xử lý liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên đối với những trường hợp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài thì thời gia tra cứu để cấp phiếu LLTP thường bị trễ hơn so với ngày hẹn khoảng 7-10 ngày, những trường hợp phức tạm hơn có thể trễ 15 ngày so với ngày hẹn.

Theo như thông tin anh (chị) được biết qua báo chí là “ở Sở Tư pháp TP HCM làm lý lịch tư pháp chỉ mất 1-2 ngày là có kết quả, nếu trễ lắm cũng chỉ mất 7 ngày”, xin được nói rõ như sau: Việc cấp phiếu LLTP trong 1-2 ngày áp dụng đối với công dân từ trước tới khi xin cấp phiếu LLTP chỉ cư trú tại TP HCM, Sở Tư pháp TP HCM không chuyển xác minh những trường hợp trên cho công an Thành phố. Những trường hợp Sở Tư pháp TP HCM chuyển xác minh cho công an mà quá 7 ngày làm việc chưa có kết quả xác minh thì Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển thẳng cho Cục C53 - Bộ Công an theo quy chế sáng kiến “Kiềng Ba Chân” được ký riêng giữa Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia – Cục Hồ sơ nghiệp vụ công an (C53). Quy chế “Kiềng Ba chân” chưa được áp dụng tại Sở Tư pháp Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm lí lịch tư pháp trễ hẹn
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 22/5/2015 tôi có đến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm phiếu lí lịch tư pháp để nộp cho Sở Nội vụ bổ sung hồ sơ công chức, sau khi nộp đủ hồ sơ giấy tờ và lệ phí thì tôi nhận được giấy hẹn ngày 5/6/2015. Đúng ngày 5/6 tôi có gọi điện cho bộ phận trả kết quả thì được trả lời là chưa có. 1 tuần sau ngày 12/6/2015 tôi có gọi điện lần nữa và câu trả lời vẫn là chưa có và không biết chừng nào có.Tôi đã nộp đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ (thời gian qua Sở Tư pháp cũng không đòi hỏi bổ sung giấy tờ gì), hộ khẩu thường trú của tôi ở Tây Ninh và tôi chỉ tạm trú 1 thời gian để học và làm việc tại TP HCM nhưng 3 tuần rồi vẫn không xác minh xong lý lịch tư pháp. Theo tôi được biết thì thì làm lý lịch tư pháp rất ít khi đúng hẹn, thường bị trễ từ 1,2 tuần đến 1,2 tháng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân đi làm lý lịch tư pháp. Tôi rất lo lắng vì ngày 18/6 là hạn cuối để tôi nộp phiếu lý lịch tư pháp cho bên Sở Nội vụ, nếu không kịp sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng công chức của tôi. Tôi muốn hỏi tại sao công tác lý lịch tư pháp ở Tây Ninh lại luôn chậm trễ như vậy? (qua báo chí tôi được biết ở TP HCM làm lý lịch tư pháp chỉ mất 1-2 ngày là có kết quả, nếu trễ lắm cũng chỉ mất 7 ngày)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 22/5/2015 tôi có đến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm phiếu lí lịch tư pháp để nộp cho Sở Nội vụ bổ sung hồ sơ công chức, sau khi nộp đủ hồ sơ giấy tờ và lệ phí thì tôi nhận được giấy hẹn ngày 5/6/2015. Đúng ngày 5/6 tôi có gọi điện cho bộ phận trả kết quả thì được trả lời là chưa có. 1 tuần sau ngày 12/6/2015 tôi có gọi điện lần nữa và câu trả lời vẫn là chưa có và không biết chừng nào có.Tôi đã nộp đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ (thời gian qua Sở Tư pháp cũng không đòi hỏi bổ sung giấy tờ gì), hộ khẩu thường trú của tôi ở Tây Ninh và tôi chỉ tạm trú 1 thời gian để học và làm việc tại TP HCM nhưng 3 tuần rồi vẫn không xác minh xong lý lịch tư pháp. Theo tôi được biết thì thì làm lý lịch tư pháp rất ít khi đúng hẹn, thường bị trễ từ 1,2 tuần đến 1,2 tháng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân đi làm lý lịch tư pháp. Tôi rất lo lắng vì ngày 18/6 là hạn cuối để tôi nộp phiếu lý lịch tư pháp cho bên Sở Nội vụ, nếu không kịp sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng công chức của tôi. Tôi muốn hỏi tại sao công tác lý lịch tư pháp ở Tây Ninh lại luôn chậm trễ như vậy? (qua báo chí tôi được biết ở TP HCM làm lý lịch tư pháp chỉ mất 1-2 ngày là có kết quả, nếu trễ lắm cũng chỉ mất 7 ngày)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: